Helgener

Helligkilder i Toppen af Danmark

Helligkilder i Vendsyssel

Helt tilbage i oldtiden har helligkilderne været benyttet som religiøse samlingssteder. Af de over 700 kendte danske helligkilder er der flere, som stadig bærer navne efter de hedenske guder som for eksempel Odin, Thor og Freja.

Myterne om Stygge Krumpen

Myternes tilblivelse

I folkemunde er Stygge Krumpen nok mest kendt for overleveringen om, hvordan han sammen med sine soldater red rundt med en lygte i klitterne, når det var stormvejr. De skibsfarende skulle så tro, at lyset kom fra en skibslanterne og derfor søge tættere ind mod land med det resultat, at skibet strandede. Stygge og hans soldater slog så de skibbrudne ihjel og røvede deres gods. Læs mere om myten nedenfor.

Sæbygård og Stygge Krumpen

Sæbygård -Stygge Krumpens jagtslot

Voergård Slot og Stygge Krumpen

Voergård Slot - et borganlæg

Det var på Voergård Slot, at Stygge Krumpen og Elsebeth Gyldenstjerne boede til daglig, og det var her de levede som mand og kone i 16 år, selv katolske bisper og præster ikke måtte være gift eller være kæreste med en dame. Men det var alligevel ret almindeligt i Danmark på den tid, og det blev da også accepteret af næsten alle i lokalbefolkningen.

Børglum Kloster og Stygge Krumpen

Børglum Kloster og Børglumbisperne

Når man skal fortælle historien om Børglumbisperne og Børglum Kloster, er det vigtigt at huske på, at det drejer sig om to forskellige magtenheder, hvis historier godt nok griber ind i hinanden, men som er to selvstændige institutioner med hver deres historie og hver deres residens.

Erik Banner i Toppen af Danmark

Erik Banners liv og levned

Erik Eriksen Banner levede ca. 1484-22.3.1554. Døde på Kalø Slot, og blev begravet i Torslev kirke i Øster Han Herred. Foruden det anselige gods, som Erik Banner fik i arv fra sin far, fik han sammen med sin hustru Ryegård på Sjælland.

Skipper Clement

Skipper Clement i Toppen af Danmark

Skipper Clement - en vendelbodreng

Vendelbodrengen Clement Andersen "Skipper Clement" blev født 13. november 1485 i Vedsted. Som voksen blev han købmand i Aalborg og senere skipper og viceadmiral under Christian 2.

I 1525 gjorde han mytteri mod Frederik 1. og blev kaper i Christian 2.s tjeneste. Senere sluttede han sig til grev Christoffer af Oldenburg og Lübeck, som ville have genindsat Christian 2.

Niels Stygge Rosenkrantz i Toppen af Danmark

Niels Stygge Rosenkrantz - en livsnyder

Niels Stygge Rosenkrantz, død på Børglum Kloster 1533. Han blev 1473 immatrikuleret i Greifswald, 1474 baccalaur, 1478 abbed på Børglum Kloster og som sådan medlem af rigsrådet, og 1487 biskop i Børglum Stift. Niels Stygge hørte 1513 til det parti som søgte at hindre Christian 2.s tronbestigelse, og blev senere en af hovedmændene i oprøret mod Christian 2.

Elsebeth Gyldenstjerne i Toppen af Danmark

Elsebeth Gyldenstjernes tidlige år

Som yngste datter af Oluf Pedersen Gyldenstjerne af Estvadgård nær Skive og Anne Rosenkrantz, var Elsebeth i familie med både Niels Stygge og Stygge Krumpen. Hun menes at være født 1500 og blev som 14-15årig bortgiftet med den meget ældre adelsmand Bonde Due Munk til Torp i Thy, der var kendt i hele Danmark som en fordrukken galning med et udsvævende liv.

Stygge Krumpen i årstal

Stygge Krumpen

1485 bliver indfødt på hovedgården Skøttrup

1507 indskrives på universitetet i Greifswald

1514 sekretær i Christian 2.s kancelli

1518 landprovst i Vendsyssel

1519 biskop i Børglum Stift

1520 flytter sammen med Elsebeth Gyldenstjerne

1520 forbyder afladshandel i sit stift

1525 tildeles ejerskabet over Købstaden Sæby

1527 udgiver skrifter mod Luthers ære

1533 regerer næsten egenhændigt hele stiftet

Den lange fortælling om Stygge Krumpen

Det historiske materiale om Stygge Krumpen

Meget af det gejstlige arkivmateriale gik tabt omkring Reformationen 1536, men også den folkekære Christian 4. bærer i høj grad noget af skylden for det manglende arkivmateriale. Han beslaglagde en stor del af klosterarkiverne, fordi papiret i de håndskrevne dokumenter egnede sig fortræffeligt til fremstilling af fyrværkeri. Så ved de store fester, der blev holdt ved Christian 4.s hof, er meget af vor historie gået op i røg.

Stygge Krumpen i Toppen af Danmark

Stygge Krumpen - den sidste katolske biskop på Børglum Kloster

Stygge Krumpen var ud af Krumpen slægten og levede fra 1485 til 1551. Hans morbror Niels Stygge Rosenkrantz hjalp ham frem i hans karriere, og de regerede sammen på Børglum Stift i mange år.

Vinter i klitterne ved Rubjerg, Lønstrup

Vinterferie i Toppen - fuld af arrangementer

Hold vinterferie i Toppen af Danmark og deltag i de mange spændende arrangementer for børn og voksne. Her er god musik, interessante historier og kulturelle oplevelser. Små og store oplevelser for alle aldre. Så kom til Toppen af Danmark og nyd din vinterferie.

Arrangementer for børn med Genbrug i Børnehøjde

Hirtshals Havn anno 1953

Historiske Hirtshals

Hirtshals og omegn emmer af historie, som går langt tilbage. Der har boet mennesker i området helt tilbage til istidens afslutning, som det bevidnes af den gamle stendysse ved Tornby. I dag har Hirtshals ca. 6000 indbyggere og én af Danmarks største fiskerihavne.

Naturkatastrofen i Lønstrup

Naturkatastrofen i Lønstrup

Naturkatastroen d. 11 august 1877. Den dag blev for altid skrevet ind i byens historie. Lønstrup bys udseende blev forvandlet i løbet af få timer, af et voldsomt skybrud.

Hen over middags tid trak der sig et voldsomt uvejr hen over det smukke fiskerleje. Den lille bæk blev forvandtel til en voldsom, nærmest brusende elv. 

Museumsbesøg i Hjørring og Sindal

Udstillinger, byvandringer, foredrag og meget mere. Museerne i Hjørring området byder på et væld af spændende aktiviteter hele året rundt. Få indblik i områdets interessante historie og oplev kunsten helt tæt på.

Bangsbo Hovedgaard

Bangsbo-området

I den sydlige udkant af Frederikshavn ligger en oase med Herregården Bangsbo omgivet af smuk natur og flere forskellige seværdigheder. Udgangspunktet er den gamle Bangsbo Hovedgård, som med sine voldgrave ligger ned til Bangsbo-å, der slynger sig gennem hele området. Herregården rummer Bangsbo Museum med bl.a. en søfartshistorisk samling, Det Jydske Modstandsmuseum og Ellingå-skibet.

Kirker i Hjørring området

Når du kører tur i landskabet møder du mange kirker. Både i byen og på landet. Besøger du en – eller flere – af dem bliver du ofte belønnet med skønne kalkmalerier og smukt indrettede kirker. Kirkerne finder du i Hjørring, Astrup, Sindal, Tolne, Mosbjerg, Hørmested, Lendum, Bjergby, Mygdal og Uggerby.

Tilbage til forsiden

Byen ved havet..

Sæbys charmerende by-og havnemiljø kan du opleve året rundt : De gulkalkede huse med stokroserne står som for 100 år siden og de ældste købmandsgårde i bindingsværk stammer tilbage fra 1500- og 1600-tallet.