Arbejdsområder

Bangsbo Museum og Arkiv er et statsanerkendt kulturhistorisk lokalmuseum med et lokalhistorisk arkiv som en integreret afdeling.

Museet har følgende arbejdsområder:

 - Frederikshavn Kommunes historie
 - Søfartshistorie
 - Marinarkæologi
 - Besættelsestiden 1940-45

For marinarkæologi's samt søfarts- og besættelsestids-historie's vedkommende er der tale om et regionalt dækkende arbejdsområde indenfor Region Nordjylland.

Udover de nævnte arbejdsområder har museet følgende omfattende samlinger:
 - Tekstiler
 - Hårarbejder
 - Hestetrukne vogne
Lokalhistorisk Arkivs samlinger ligger tæt op ad museets specialer. Der findes - udover et righoldigt materiale til slægts- og lokalhistoriske studier - meget betydelige samlinger af arkivalier og fotos til belysning af søfart, skibsbygning, skibsmotorfabrikation og besættelsestid.

Del denne side