Hangarens historie

Tysk flyveplads 1940-1945
Allerede i april 1940 begyndte det tyske Luftwaffe at anlægge en flyveplads ved Knivholt. I forhold til de store flyvepladser var det en mindre flyveplads og ikke med betonbaner, men flyvefelt i græsarealer. Flyvepladsen stod færdig januar 1941 og indeholdt de installationer og anlæg, der var nødvendig til at servicere f.eks. et par eskadriller.

Dvs. indkvarteringsforhold, værksteder, brændstof- og ammunitionsdepoter og lign. I begyndelsen af besættelsen blev flyvepladsen ikke anvendt i større stil, men betjente hovedsaglig enlige fly og havde funktion som nødlandingsplads. I anden halvdel af besættelsen fungerede den i længere perioder som uddannelsessted i både svævefly og motorfly.

I maj 1945 stod der 52 jagerfly på pladsen, hovedsaglig af typen Bf 109 (Messerschmidt 109).

I 1941 blev der opført to værkstedshangarer langs østsiden af Knivholt Skov - hvoraf den omhandlende er den sydligste. De to hangarer blev forbundet til flyvefeltet med en rullebane i beton - og dele af denne rullebane eksisterer endnu ved den sydligste hangar.

Hangarerne ankom som samlesæt fra Tyskland og blev derefter bygget af en lokal entreprenør. Forud var der blevet støbt gulv og fundamenter til tagkonstruktionen.

Flygtningelejr 1945-1949

Da den tyske besættelsesmagt forlod Danmark i maj 1945 efterlod de næsten 250.000 civile tyske flygtninge, som derefter blev de danske myndigheders ansvar.

Over alt i Danmark blev der etableret flygtningelejre. I Frederikshavn oplevede 27.000 flygtninge at opholde sig i en af lejrene i løbet af 4 år. Den største lejr blev etableret ved Knivholt i 1946 og fungerede indtil 1949.

Knivholtlejren bestod af barakker indkøbt fra Sverige og var placeret således, at de to hangarer indgik i lejren. De blev bl.a. anvendt til depot for tørv - og det er takket være de store stabler af tørv, at flygtningene kunne kravle op under loftet og tegne og skrive de ting, der stadigvæk kan ses på loftpladerne.

Civil flyveplads 1949-1980

I 1950'erne og 1960'erne blev den civile flyveplads drevet af skiftende erhvervsflyvere og med opfyldelse af de krav, som luftfartsmyndighederne krævede. Det betød bl.a. paskontrol, landingslys og døgnbemanding.

Både en motor- og en svæveflyklub fik til huse på flyvepladsen. Flere gange blev der afholdt flyveopvisninger på pladsen. Især husker mange den store opvisning i forbindelse med købstadens 150 års jubilæum i 1968 - mest af alt pga. en flyulykke med dødelig udgang.

I midten af 1970'erne gik Frederikshavn kommune sammen med en række andre kommuner i Vendsyssel og oprettede Sindal Flyveplads.

Det blev enden på Frederikshavn Flyveplads. I protest mod kommunens handlemåde flyttede flyveklubberne ikke med til Sindal, men lavede aftale med en landmand ved Sæby om at benytte hans mark. Der er klubberne endnu i dag.

1980-2008

I begyndelsen af 1980'erne levede hangaren sit eget liv. Og den lagde rum til flere lyssky aktiviteter i en tid, hvor der stadigvæk var en afstand ind til byen.

Flere lokale rockbands skulle efter sigende have optråde på bredt scene i det store rum. Kan det være et band, der har skrevet sit navn "Sclinks" på væggen? Hvis rygterne taler sandt - skulle det også være i hangaren, at Allan Olsen afprøvede de spæde talenter, der senere skulle vise sig at være ganske gode.

Senere inddrog kommunen hangaren i Park & Vej til anvendelse som depot.

2008

I forbindelse med Park & Vejs rømning af hangaren som følge af nye og bedre depotbygninger - fik Knivholt Hovedgård og Nordjyllands Kystmuseum lov til at overtage bygningen efter længere tids ønske.

Vi havde længe set mulighederne i at omdanne hangaren til en formidling om dens historie. Og ikke mindst at sikre en historisk bygning, der ikke er flere af tilbage i Danmark.

April 2013

Projekt Hangar realiseres med, indledningsvis, en istandsættelse af bygningen. Og opstart af udarbejdelse af den formidling der senere skal implementeres i hangaren.

Del denne side

Vi efterlyser mere viden!
Projekt Hangar ved Knivholt

Hvis du har kendskab til historier, oplysninger, genstande eller fotografier der kan biddrage til mere viden om hangaren, er du velkommen til at kontakte os.

Kontakt

Knivholt Hovedgård
Projektansvarlig:

Projektkoordinator:
Anette Jørgensen
anette.joergensen@hotmail.com

Bestyrer:
Olav Madsen
olmd@frederikshavn.dk

Nordjyllands Kystmuseum
Historie og formidling:

Formidler:
Kenneth Kristensen
kkr.kystmuseet.dk

Museumsinspektør:
Hans Munk Pedersen
hmu@kystmuseet.dk

Litteratur:

Frederikshavn som tysk fæstning, bind 2, Flyveplads Frederikshavn.

Kan købes på Bangsbo Museum og Bangsbo Fort. Pris 125 kr.