Elsebeth Gyldenstjerne i Toppen af Danmark

Elsebeth Gyldenstjerne var i familie med både Stygge Krumpen og Niels Stygge Rosenkrantz. Hun bliver i folkemunde i Vendsyssel kaldt Stygge Krumpens elskerinde eller kæreste og boede da også sammen med Stygge Krumpen på Voergaard Slot i 16 år. Denne sag havde dog mere end en side, som du kan læse nedenfor.

Elsebeth Gyldenstjernes tidlige år

Som yngste datter af Oluf Pedersen Gyldenstjerne af Estvadgård nær Skive og Anne Rosenkrantz, var Elsebeth i familie med både Niels Stygge og Stygge Krumpen. Hun menes at være født 1500 og blev som 14-15årig bortgiftet med den meget ældre adelsmand Bonde Due Munk til Torp i Thy, der var kendt i hele Danmark som en fordrukken galning med et udsvævende liv.

Vi ved ikke, hvad der er sket, men han må på en eller anden måde have forgrebet sig på Elsebeth, for 1518 fik hun, som noget helt usædvanligt på den tid, dømt ægteskabet for ophævet. Man kunne godt forestille sig, at det har været hendes slægtninge på Børglum, der stod bag. Bonde Due ville ikke acceptere afgørelsen og opsøgte hende overalt, hvor hun færdedes, for at chikanere hende. For at kunne være i fred for sin forsmåede eksmand flyttede Elsebeth 1520 sammen med Stygge Krumpen og boede derefter sammen med ham i 16 år, indtil Christian 3. fængslede børglumbispen.

Elsebeth Gyldenstjerne - kvinden i Stygge Krumpens liv

Stygge Krumpen og Elsebeth Gyldenstjernes forhold er hos mange historieskrivere udlagt som den letlevende adelsdame, der på skammeligste vis morer sig med den ugudelige biskop. Denne noget enøjede vurdering bygger på et afsnit af det anklageskrift, som kongen fik udarbejdet for at retfærdiggøre fængslingen af biskopperne 1536. Teksten bærer tydeligt præg af tidens mandsdominerede samfund, og i dag ville man nok ikke som kongen mene, at det var så synd for den stakkels fordrukne adelsmand, at Stygge ikke ville udlevere Elsebeth til ham. I klageskriftet lyder det bland andet:

"Ligeledes hvorledes han med vold i lang tid mod kong Christians og kong Frederiks vilje har forholdt en god, ærlig, from riddersmand hans ægtehustru, som også var bispens nærmeste frænde af slægt og byrd, og har levet med hende i et åbenlyst skændigt levned: det er hver mand over det ganske kongerige fuldt vitterligt".

Det er rigtigt, som kongen siger, at Stygge Krumpen og Elsebeth Gyldenstjerne levede i et åbenlyst forhold, og det finder vi sandsynligvis også hentydninger til i motiverne og våbenskjoldene på den smukke nederlandske altertavles sidefløje i Sæb kirke. Det menes, at de sammen med Niels Stygge har stået model til tre af personerne på altertavlen, nemlig Elsebeth som Jomfru Maria på begge sidefløje, sammen med Niels på den til højre og med Stygge på den til venstre.

Når hun er fundet værdig som medstifter til klosterkirkens hovedaltertavle, må det betyde, at hun, blandt klostrets munke og købstadens borgerskab, er blevet regnet for en betydningsfuld og respekteret person.

Stygge Krumpen og Elsebeth Gyldenstjerne på Voergård og Sæbygård

Efterhånden begyndte Stygge og Elsebeth at opholde sig mere og mere på de to "lysthuse", Sæbygård og Voergård, som ligger et par kilometer vest for byen, var dengang en stor bindingsværksgård, og det var her bispen opholdt sig, når han holdt sine jagter i de omliggende skove.

Voergård havde Stygge fået bygget om til et stærkt befæstet borganlæg med voldgrave omkring, og det havde gjort gården til den mest sikrede af bispedømmets mange herregårde. Derfor var Voergård efterhånden blevet til hans foretrukne opholdssted, hvor han tilsyneladende levede sammen med Elsebeth Gyldenstjerne i et åbenlyst forhold, som om de var ægteviede adelsfolk, hvilket for øvrigt ikke var usædvanligt for datidens gejstlige.

Del denne side

Vidste du...

at Gyldenstjerne er en ældgammel dansk-svensk adelsslægt, der, efter Frederik d. 1 i 1526 havde forordnet faste tilnavne for adelen, tog navn efter sit skjoldmærke, en syvtakket guldstjerne i blåt.

På tur med Stygge Krumpen

Der er lavet nogle spændende ruter i Stygge Krumpens fodspor i Toppen af Danmark. Hent folderne på det lokale turistbureau, skan QR-koderne og tag på tur - det er både for voksne og børn.

Mere om ruterne om Stygge Krumpen

Sandt eller falsk?

Hør myterne om Stygge Krumpen og find sandheden om biskoppen fra Børglum Kloster. Var han virkelig så styg, som folk siger?

Myterne om Stygge Krumpen

Relevante links