Niels Stygge Rosenkrantz i Toppen af Danmark

Niels Stygge Rosenkrantz var morbror til Stygge Krumpen. Han blev udnævnt til biskop over Børglum Stift, mens Stygge Krumpen var barn, og han var senere abbed på Bøglum Kloster. I historiebøgerne beskrives han ofte som en livsnyder, men han var helt sikkert også intelligent og en dygtig mand.

Niels Stygge Rosenkrantz - en livsnyder

Niels Stygge Rosenkrantz, død på Børglum Kloster 1533. Han blev 1473 immatrikuleret i Greifswald, 1474 baccalaur, 1478 abbed på Børglum Kloster og som sådan medlem af rigsrådet, og 1487 biskop i Børglum Stift. Niels Stygge hørte 1513 til det parti som søgte at hindre Christian 2.s tronbestigelse, og blev senere en af hovedmændene i oprøret mod Christian 2.

Niels blev allerede som 23-årig kannik valgt af konventet til abbed på Børglum Kloster, og otte år efter udnævnt til biskop. Han bliver ofte fremstillet som en ynkelig og latterlig person, men Niels må have været en begavelse ud over det almindelige med den lynkarriere, han skabte sig, og han har formodentlig været både en dygtig klosterleder og en god biskop det meste af tiden, selv om han levede "det søde liv".

Om Niels Stygge skriver den samtidige prædikant Poul Helgesen i Skibykrøniken: "Hele sit liv lige til sin alderdom bragte han med spil og leg, kåde løjer, kort og terninger og med at dreje pile. Denne kunstfærdighed morede han sig nemlig af og til med, når han var blevet træt af spil og forfængelig tant, thi man traf ham ellers aldrig glad og fornøjet, uden når han var omgivet af en skare adelige bolersker eller af spasmagere, gøglere og smigere i hvis selskab han fandt mest behag."

Meget kan der siges om Niels, men han manglede i hvert fald ikke livsmod: I en alder af 78 år, samme år som han dør, får han kong Frederik 1. til at love sig Børglum bispestol, hvis han overlever sin 48-årige nevø, Stygge Krumpen, som var biskop på den tid.

Del denne side

Niels Stygge på Sæby kirkes alter

Udsnit af højre sidefløj på Sæby kirkes alter. Det menes, at Niels Stygge har stået model til den ældste af De Hellige Tre Konger, Melchior, der knæler ned foran Jesusbarnet.

Sæby Kirke alter

På tur med Stygge Krumpen

Hent folderne på det lokale turistbureau, skan QR-koderne og tag på tur i Toppen af Danmark set med Stygge Krumpens øjne. Der er både en tur for voksne og én for børn.

Mere om ruterne

Sandt eller falsk?

Hør myterne om Stygge Krumpen og find ud af, hvad der er sandheden om Stygge Krumpen. Var han virkelig så styg, som folk siger?

Myterne om Stygge Krumpen