Fejlmeddelelse

Unable to create CTools CSS cache directory. Check the permissions on your files directory.
Skipper Clement

Skipper Clement i Toppen af Danmark

Skipper Clement var købmand i Aalborg og senere skipper og viceadmiral under Christian 2. Han kæmpede for Christian 2. i bøndernes opstand i Nordjylland i 1534.

Skipper Clement - en vendelbodreng

Vendelbodrengen Clement Andersen "Skipper Clement" blev født 13. november 1485 i Vedsted. Som voksen blev han købmand i Aalborg og senere skipper og viceadmiral under Christian 2.

I 1525 gjorde han mytteri mod Frederik 1. og blev kaper i Christian 2.s tjeneste. Senere sluttede han sig til grev Christoffer af Oldenburg og Lübeck, som ville have genindsat Christian 2.

Clements-fejden

På et møde i København i sensommeren 1534 var grev Christoffer og vendelboen Skipper Clement blevet enige om, at skipperen skulle forsøge at rejse nordjyderne til at gøre oprør mod kong Christian. Og da Aalborg på den tid var Jyllands vigtigste handelsby, og det var herfra Clement nogle år tidligere havde drevet omfattende handel med sine skibe, var det naturligt for ham at vælge byen som udgangspunkt for en rejsning af bønderne i Nordjylland. Den 14. september stævnede Clements skibe ind i Aalborg havn, hvor han kun blev mødt med ganske lidt modstand, og forbavsende hurtigt rejste bønderne sig fra Skagen til Gudenåen og langs vestkysten ned til Varde. I løbet af en måned var Skipper Clement herre over både Børglum og Viborg stifter.

Et af skibene i Clements flåde tilhørte Stygge Krumpen, og man har formodet, at det var blevet kapret af skipperen. Men med det kendskab, vi har til Stygges generelle had til adelen, kan det bestemt ikke udelukkes, at bispen havde stillet materiel til rådighed for bønderne og borgerne. De jyske adelsmænd forsøgte sig med et modangreb ved det berømte slag uden for Svenstrup 16. oktober 1534, hvor den primitivt udrustede bondehær fik lokket det tungt udrustede adelsrytteri ud i de lavtliggende enge, så hestene kom til at sidde fast i mudderet. Bønderne gik fortrinsvis efter de adelige ryttere, der var iført rustning, og med de såkaldte vendelbopigge stak de hestene ihjel og bankede adelsmændene til døde. Adelshærens nederlag var totalt, og de overlevende flygtede til Randers. De nordjyske bønder, der fulgte Skipper Clement, har nok ikke kæmpet så meget for Christian 2.s skyld som for at få afskaffet de hårde byrder, der var pålagt dem af magthaverne. Uheldigvis for Clement og bondehæren sluttede den nyvalgte Christian 3. fred med Lübeck og fik derved frigjort den hær af lejesoldater, der havde forsvaret hertugdømmet, og kunne nu rette hele sin styrke mod de nordjyske bønder. Under ledelse af Johan Rantzau indtog kongens tyske lejesvende Aalborg 18. december, og de nordjyske bønders oprør blev knust af Rantzaus professionelle soldater. Hans styrker bliver opgivet til 2000 ryttere og 5500 landsknægte foruden en del rytteri, anført af Erik Banner.

Det fortælles, at der den dag blev dræbt over 2000 mennesker i Aalborg, og blandt dem var der mange fornemme bønder fra Vendsyssel og Himmerland, samt fremtrædende borgere fra Hjørring og Aalborg. Det lykkedes i første omgang den sårede Skipper Clement at flygte, men han blev senere fanget og ført til Gottorp Slot, hvor Christian opholdt sig. Lørdag 9. september 1536 blev Clement henrettet ved Viborg landsting, hvor han først blev spottet ved, at man kronede ham med en blykrone, og efter henrettelsen blev hans afhuggede hoved sat på en 12 alen høj stage og kroppen parteret og lagt på fire stejler.

Et attentat mod Skipper Clement

Klarupgård og Hjermslevgård, der tilhørte adelsmanden Bagge Griis, blev nedbrændt af Skipper Clements bondehær, og for at hævne sig opsøgte Bagge Griis Skipper Clement i Aalborg. Da de stod overfor hinanden, stødte Bagge sin daggert med fuld kraft ind i brystet på Clement, men da han bar en rustning under sin jakke, blev Clement kun lettere såret.

Bagge Griis flygtede på sin hest gennem Aalborgs gader, men en skomager smed en tagsten efter ham, og den ramte Bagge så hårdt i nakken, at han senere blev fundet død i Hasseris Kjær.

Del denne side

På tur med Stygge Krumpen

Se Toppen af Danmark med Stygge Krumpens øjne. Hent en folder på turistbureauet, skan QR-koderne og tag på en af de spændende ture.

På tur med Stygge Krumpen

Myterne om Stygge Krumpen

Hør de mange myter om Stygge Krumpen - både sjove og spændende.

Myter om Stygge Krumpen