Stygge Krumpen i årstal

Find vigtige årstal omkring Stygge Krumpen med beskrivelse af begivenheden.

Stygge Krumpen

1485 bliver indfødt på hovedgården Skøttrup

1507 indskrives på universitetet i Greifswald

1514 sekretær i Christian 2.s kancelli

1518 landprovst i Vendsyssel

1519 biskop i Børglum Stift

1520 flytter sammen med Elsebeth Gyldenstjerne

1520 forbyder afladshandel i sit stift

1525 tildeles ejerskabet over Købstaden Sæby

1527 udgiver skrifter mod Luthers ære

1533 regerer næsten egenhændigt hele stiftet

1534 tvinges til at anerkende Christian 3.

1536 får besøg af Christian 3.

1536 fange på Sønderborg Slot

1542 bliver løsladt fra sit fangenskab

1543 lensmand på Asmild Kloster

1551 dør og begraves i Mariager Kirke

Hans omgivelser

1486 Niels Stygge biskop på Børglum

1513 Christian 2. bliver konge i Danmark

1517 Luthers 95 teser mod afladshandel

1520 Det stockholmske blodbad

1522 Borgerne i Aalborg gør oprør

1523 Rigsrådet afsætter Christian 2.

1523 Frederik 1. konge i Danmark

1532 Christian 2. konge i Norge

1533 Danmark kongeløst i et år

1534 Grevens fejde

1534 Christian 3. hyldes som konge

1535 Oprørsplaner i Vendsyssel

1536 Reformationen gennemføres

1536 Christian 3. beslaglægger kirkens gods

1537 Peder Thomsen bliver biskop på Børglum

1540 Albert Skeel lensmand på Børglum

1554 Erik Banner til Asdal dør

Del denne side

Sandt eller falsk?

Stygge Krumpen - var det ham, der fik tilnavnet Stygge, fordi han var meget styg? Få svaret på den myte og mange flere.

Myterne om Stygge Krumpen

På tur med Stygge Krumpen

Følg de spændende ruter, der er lavet i Stygge Krumpens fodspor. Hent folderne på det lokale turistbureau, skan QR-koderne og tag på tur i Toppen af Danmark set med Stygge Krumpens øjne - det er både for voksne og børn.

Mere om ruterne med Stygge Krumpen

Helligkilder - vigtige i middelalderen

Helligkilderne og kirken som sådan spillede en meget markant rolle i middelalderen - og dermed også i Stygge Krumpens tid. Kom på tur og se helligkilderne i området ved at følge de to ruter i folderen om helligkilder. Hent folderen på det lokale turistbureau, skan QR-koderne og tag afsted.

Ruterne med helligkilderne