Stygge Krumpen i Toppen af Danmark

Stygge Krumpen havde sin storheds tid i middelalderen i Toppen af Danmark. Han var biskop af Børglum Stift og regerede med sin morbror Niels Stygge Rosenkrantz. Han blev betragtet som en magtsyg og pengeglad mand - som så mange andre biskopper før ham - men var nok ikke den værste biskop på Børglum set med menig mands øjne.

Stygge Krumpen - den sidste katolske biskop på Børglum Kloster

Stygge Krumpen var ud af Krumpen slægten og levede fra 1485 til 1551. Hans morbror Niels Stygge Rosenkrantz hjalp ham frem i hans karriere, og de regerede sammen på Børglum Stift i mange år.

Før sin tid som biskop var Stygge Krumpen tilknyttet Christian 2.s kancelli som sekretær. For sine tjenester blev han biskop i Børglum Stift fra 1519, men vendte sig herefter mod Christian 2. og deltog i hans fordrivelse i 1522-23. Efter Grevens Fejde 1534-36 blev bisperne fængslet af Christian 3., og Stygge blev først frigivet i 1542. I en periode delte han fængsel med Christian 2. på Sønderborg Slot.

Stygge Krumpen 1519-1536

Stygge Krumpen blev den sidste katolske biskop af Børglum Stift. Ved Reformationen i 1536 blev han som landets øvrige biskopper fængslet af den lutheranske Christian 3. på grundlag af kongens anklageskrift.

Der er næsten ikke den ting, som Stygge Krumpen ikke blev anklaget for; bl.a. hor og blodskam i et påstået forhold til Elsebeth Gyldenstjerne, som var hans slægtning. Hele sandheden er svær at kende, men fakta er, at Elsebeth lod sig skille fra Bonde Due og boede sammen med Stygge Krumpen i 16 år på Voergaard Slot. Om hun direkte var hans elskerinde giver arkiverne dog ikke et klart billede af.

Flere ting tyder på, at Stygge Krumpen var en rettroende katolik, der stod fast ved sin religiøse overbevisning. I hvert fald sad han i fængsel på Sønderborg Slot i 6 år, fordi han ikke ville afskrive sin katolske tro og sværge troskab til Christian 3. Efter sin løsladelse i 1542 fik han Asmild Kloster ved Viborg i len af kongen. Han døde i 1551 og blev begravet i Mariager Klosterkirke.

Se Stygge Krumpen og hans omgivelser i årstal

Del denne side

Vil du vide mere?

Om Stygge Krumpen på Børglum Kloster, så kan du læse en længere historie om biskoppen.

Den lange historie om Stygge Krumpen

Sandt eller falsk?

Stygge Krumpen - var det ham, der fik tilnavnet Stygge, fordi han var meget styg? Få svaret på den myte og mange flere.

Myterne om Stygge Krumpen

På tur med Stygge Krumpen

Kom på tur i Toppen af Danmark set med Stygge Krumpens øjne. Hent folderen med ruterne på det lokale turistbureau, skan QR-koderne og læs mere om Stygge Krumpen. - Både for voksne og børn.

På tur med Stygge Krumpen

Overnatning i Toppen af Danmark

Bo godt i Toppen af Danmark

Find det helt rette overnatningssted for dig i din ferie.