Voergård Slot og Stygge Krumpen

Stygge Krumpen styrede sit stift fra Voergård Slot i nærheden af Sæby, hvor han også samlede stiftets arkivmateriale. Her holdt også Elsebeth Gyldenstjerne til, da hun blev en del af Stygge Krumpens liv.

Voergård Slot - et borganlæg

Det var på Voergård Slot, at Stygge Krumpen og Elsebeth Gyldenstjerne boede til daglig, og det var her de levede som mand og kone i 16 år, selv katolske bisper og præster ikke måtte være gift eller være kæreste med en dame. Men det var alligevel ret almindeligt i Danmark på den tid, og det blev da også accepteret af næsten alle i lokalbefolkningen.

Voergård Slot havde Stygge fået bygget om til et stærkt befæstet borganlæg med voldgrave omkring, og det havde gjort gården til den mest sikrede af bispedømmets mange herregårde på Stygge Krumpens tid.

Mere om Voergård Slot

Anekdoten om Stygge Krumpen og Voergård Slot

En af de anekdoter om Stygge Krumpen, som efterhånden er blevet fortalt så mange gange, at den i folks bevidsthed står som historisk korrekt, fandt sted på Voergård under Clements-fejden. Det er den dramatiske beretning om, hvordan Stygge og Elsebeth reddede livet ved at gemme sig i slottets bageovn, da de oprørske bønder afbrændte gården.

Historien er opstået på grundlag af en bemærkning, som Erik Banner fremkom med under et skænderi med Stygge Krumpen. Erik Banner skulle have sagt, at hvis Stygge havde været med i adelsmændenes angreb på Aalborg, så var han sikkert blevet så bange, at han var krøbet i Peder Ridemands ovn. Peder Ridemand var en selvejerbonde, der kæmpede på adelens side.

Man kunne godt tro, at når bondehæren nedbrænde Stygges gård, var det fordi, at de var vrede på ham, men tværtimod var det ret almindeligt, at man i sådanne oprør eller krige afbrændte befæstede gårde, så fjenden ikke kunne forskanse sig der.

I kælderen under Voergaard kan du blandt andet se fangekælderen, og du kan selv kravle derind og forestille dig, hvordan det var at være en af Stygge Krumpens fanger. I den gamle vagtstue sad de vagter, som skulle holde øje med broen over voldgraven, og der ses de lænker der blev brugt, hvis de fangede en mistænkt person.

Del denne side

Myten om Stygge Krumpen i bageovnen

Læs flere myter om Stygge Krumpen.

Myterne

Sjove fortællinger om Voergård

Vil du læse nogle andre sjove små fortællinger om Voergård Slot, kan du finde flere på 1001 fortællinger fra Kulturstyrelsen.

1001 fortællinger

Middelalderdage på Voergård Slot

Oplev Middelalderdagene i uge 29 på Voergård Slot, når tiden sættes tilbage til biskoppen Stygge Krumpens tid. Mød Stygge Krumpen, hør musik og underholdning og se alle boderne.

Middelalderdage på Voergård Slot

Hør om stederne
På tur med Stygge Krumpen

Kom på tur i Toppen af Danmark. Følg ruterne i folderne, skan QR koderne og oplev Toppen af Danmark med Stygge Krumpens øjne.

På tur med Stygge Krumpen