Transformatortårn nr. 100

Hist hvor vejen slår en bugt, ligger der et…… transformatortårn!

Transformatortårnene begyndte at dukke op i kulturlandskabet i 1920érne, og dengang var de uglesete. De generede udsigten og tog pynten af landskabet. I dag derimod, er de en så fast etableret del af landskabet, at når de forsvinder, så savner vi dem ligefrem.

På Sjælland, Fyn og i Midtjylland nåede elselskaberne at vælte samtlige tårne, før stemmerne rejstes til protest, og Skov- og Naturstyrelsen greb ind med gode råd til at bevare enkelte tårne.
I vores kommune er det ENV, der står for strømforsyningen i det åbne land. De har valgt at rette henvendelser til de lokalhistoriske foreninger, for at de kan overtage ansvaret for tårnene.

Da vi i Slægts- & Lokalhistorisk Forening i Frederikshavn blev spurgt, om vi ville overtage et tårn indenfor det gamle Flade sogns område, var vi ikke i tvivl om, at det skulle forsøges. Vi var heller ikke i tvivl om, at det skulle være tårnet på Flade Kirkevej, vi ville forsøge at bevare for eftertiden.

Tårnet har flere kvaliteter, heriblandt en fantastisk smuk beliggenhed, er velbevaret og så har det ikke kun en historie, men en rigtig god historie, som kan læses i foreningens årsskrift fra 2002.

Tyske flygtninge ankommer til Røntvedlejren. Transformatortårnet ses i baggrunden.

Transformatortårnene er opført af lokale muremestre og i teglsten fra lokale teglværker. Derfor er de så meget mere vigtige at gemme, da kun få indenfor et geografisk lille område er ens.

Vi har af Nordjyllands amt fået penge fra kultursporsmidlerne til en del af istandsættelsen.
Desuden har Spar Nord og Frederikshavn Forsyning lovet at støtte os i forbindelse med yderligere restaurering og til at opbygge et lille miljø omkring tårnet, sådan at vi på en planchevæg kan fortælle tårnets historie i sammenhæng med såvel byens som elektricitetens historie.

Tårnet ligger på lejet jord, og ejeren er helt med på vore ideer omkring en istandsættelse. Han har lovet al den hjælp, han kan med bevaring af området, og har givet tilladelse til at sammenhængen mellem flyvepladsens kabelmast og tårnet forbliver intakt.

Transformatortårn nr. 100 ligger på Flade Kirkevej 28 i udkanten af Frederikshavn

Del denne side

Bangsbo Hovedgård

Besøg det smukke Bangsbo Museum

Nyd en tur rundt i den smukke gammel herregård, der nu rummer en stor samling af møbler og klædedragter. I tilbygningerne kan du se en stor udtilling fra 2. Verdenskrig, køretøjer gennem tiderne og ikke mindst det flotte Ellingåskib.