Toppen af Danmark
Skagen Museum Krøyer

Hvordan kan vi arbejde endnu tættere sammen med kulturen? Nyhedsbrev - september 2019

9/25/2019

Kære medlem. Velkommen på den anden side af sommeren og til endnu et nyhedsbrev fra Turisthus Nord. Denne gang sætter vi fokus på vigtigheden af det stærke kulturliv i vores destination.

Der er nemlig slet ingen tvivl om, at mange af vores gæster kommer netop på grund af det stærke kulturliv. Og omvendt har vi et stærkt kulturliv, fordi vi har så mange gæster. Så hvordan kan vi styrke den synergi?

Turismen i vores destination skaber 1,5 mio. overnatninger om året, en omsætning på 3 milliarder kroner og bidrager til beskæftigelsen med cirka 3.900 årsværk i kommunen.

Ser vi mod vores kolleger i eksempelvis Ringkøbing-Skjern Kommune, så har de cirka tre gange så mange overnatninger som vi i Frederikshavn Kommune, men til gengæld har vores to kommuner næsten identisk omsætning fra turismen. Med andre ord: Turisterhvervet i Frederikshavn Kommune har en evne til at tiltrække gæster, som kommer med et forbrug, der er tre gange så højt.

En af hovedårsagerne til dette er vores stærke kulturliv og kulturturismen, med alt lige fra helårsåbne kunstmuseer, koncerter og shows, sportsbegivenheder og historiske museer.

Men selvom vi har utroligt mange dygtige kulturaktører i området, så kæmper de en næsten umulig kamp. En uforholdsmæssig meget lav andel af statens kulturmidler finder nemlig vej til Nordjylland.

Jeg fik et interessant oplæg fra Lisette Vind Ebbesen, direktør ved Skagens Kunstmuseer, ved et fælles møde i Dansk Erhvervs Udvalg for Turisme og Oplevelser – et netværk, som vi begge sidder repræsenteret i. Lisette fortalte, at staten blot bidrager med 1,7 mio. kr. til driften af Skagens Kunstmuseer.

Jeg tænkte, kan det virkelig være rigtigt, at et af Danmarks mest ikoniske museer kun får så minimalt et beløb? Vel at mærke også et museum, som er helt centralt for turismeudviklingen og en hjørnesten i dansk kulturarv.

Jeg satte mig for at undersøge sagen om kulturmidlerne nærmere. Og det viser sig, at det kun er 3 % af statens kulturmidler, som går til Nordjylland!

Jeg erkender, at der er nogle nationale kulturinstitutioner af fælles interesse, som vi naturligvis skal betale til. Men vi nordjyder udgør faktisk 10 % af befolkningen, så kunne det ikke være mere rimeligt, at det for eksempel bare hed 6-8%?

Statens fordeling af kulturmidlerne betyder, at vores lokale kulturerhverv altid skal starte fra bunden med at søge midler og finde sponsorer, og så er det måske lidt svært at komme foran.

Men vi skal selvfølgelig ikke bare sidde og surmule, mens vi venter på, at statens kunstmidler bliver fordelt lidt mere retfærdigt, set fra et nordjysk perspektiv. Vi kan begynde med os selv og det første skridt kunne være, at vi samarbejder endnu tættere med vores kulturliv.

Derfor har vi til dette nyhedsbrev talt med Anders Broholm, der er formand for kultur- og fritidsudvalget i Frederikshavn Kommune.
 
Han opfordrer alle vores medlemmer til at komme med gode forslag til, hvordan turismen og kulturen kan spille hinanden endnu bedre i årene frem. Turismen og kulturen er nemlig i høj grad hinandens forudsætninger, mener også Anders Broholm.
 
Du kan også læse et stort interview med Lisette Vind Ebbesen, direktør i Skagens Kunstmuseer. Hun mener, at der er brug for, at turismens aktører lærer ét af byens ’turisme-fyrtårne’ endnu bedre at kende, sådan at samarbejdet kan blive endnu mere frugtbart.

Afslutningsvist har vi i dette nyhedsbrev et stort interview med formanden for Turisthus Nord, Ulla Mosich, som fortæller, hvorfor samarbejde om turismeudvikling og lokal forankring er så vigtig for hende.
  

God læselyst!
René Zeeberg, direktør
, Turisthus Nord