Toppen af Danmark
Anders Broholm, Venstre, fmd. Kultur- og Fritidsudvalget Frederikshavn Kommune

Kom med dit bud: Hvordan kan kulturen skaffe flere turister?

9/25/2019

Har du forslag til, hvordan turismen og kulturen kan hjælpe hinanden i Frederikshavn Kommune? Så er det nu, du skal på banen. 

Politikerne på rådhuset er i færd med at udvikle en langsigtet politisk plan for kulturlivet, herunder hvordan kulturen skal styrke områdets turisme. Gode forslag er velkomne, lyder det fra Anders Broholm, fmd. for Kultur- og fritidsudvalget. kulturudvalget.

Turisterhvervet og kulturlivet i Frederikshavn kommune er hinandens forudsætninger, mener Anders Broholm, (V) der er formand for kulturudvalget.

Sammen med sine politiker-kolleger i kulturudvalget er han netop nu i færd med at skabe en strategisk retning for kommunens kulturliv – og alle forslag og indspark fra Turisthus Nords medlemmer er mere end velkomne, fortæller Anders Broholm.   

”Jeg synes, der allerede i dag er et stort samspil mellem turisme og kultur. Hvis vi for eksempel ser på vores museer, så er de en stor del af vores kulturliv, men samtidig også trækplastre, som mange turister kommer for at opleve. Jeg opfatter kultur i en meget bred forstand, så samspillet gælder også i forbindelse med mange af vores sportsevents, vores koncerter og teaterforestillinger. Et varieret kulturudbud er ikke kun til glæde for os, der bor her, men også vores gæster. ”

Anders Broholm peger på, at Frederikshavn Kommune har et rigt og varieret udbud af kultur – vel at mærke et kulturliv, der er større, end hvis der ikke var turister.

”Jeg synes, at vi fra kommunens side er gode til at have ja-hatten på og bakke op om kulturens tiltag. Fordi det netop er med til at signalere, at der altså sker noget heroppe, som fx da vi var værter under håndbold VM, og skal være det for EM i 2020. Det tror jeg, er vigtigt i forhold til turismen.”

Vi kan lave de gode kulturtilbud, fordi vi har gæsterne. Og vi har gæsterne, fordi vi har gode kulturoplevelser. De to ting hænger uløseligt sammen.

Hvor skal kulturen hen?

Broholm forklarer, at politikerne inden begyndelsen af 2020 skal være klar med en overordnet retning og vision for kultur- og fritidsområdet i Frederikshavn Kommune. En sådan strategisk retning har man nemlig ikke haft indtil nu.

”Politikerne ser på, hvordan kan vi prioritere vores midler og skabe en retning for det, vi under ét kan kalde vores ’oplevelser’. Vi har behov for at have et bredt udbud af kultur - også af hensyn til turisterne. Men hvis du ser på vores byer, så er der jo stor forskel på Skagen, Sæby og Frederikshavn, og hvilke turister byerne tiltrækker. I Frederikshavn kommer der mange svenskere ind med færgen fra Gøteborg, og i Skagen har vi fx mange krydstogtgæster og den brede palette af turister i sommerferien. Det betyder igen, at vi ikke skal have ét bestemt kulturudbud, vi er nødt til at have hele paletten, fordi vi også tiltrækker så forskellige gæster,” siger Anders Broholm.

Kultur som motor for helårsturisme

Ifølge Anders Broholm kan kulturtilbud – også de mere smalle teaterforestillinger eller koncerter - være en motor for helårsturismen, fordi disse begivenheder netop med fordel kan afholdes uden for højsæsonen, hvor der i forvejen er mange gæster.

”Hvis du ser på Kappelborg i Skagen, Det Musiske Hus/Arena Nord i Frederikshavn, og Manegen i Sæby, så har vi nogle institutioner, som er meget opmærksomme på også at lave de smalle tilbud. De tør lave nogle tilbud, som måske kun tiltrækker en mere specifik målgruppe. I vores kontrakt med Det Musiske Hus ligger faktisk også, at de skal arrangere nichekoncerter, hvor der ikke nødvendigvis kommer mange publikummer. Det er en oplagt turismeindsats, for der kan være hardcore fans, der gerne rejser langt for at se lige netop dét,” siger Anders Broholm.

Turismen skal spille bold

Anders Broholm forklarer, at han håber, at man med den nye vision for kulturen i Frederikshavn Kommune får skabt et fundament, som turismens aktører kan navigere efter.

”Det er jo ikke nemt for turisterhvervet at sætte sig ind i den politiske dagsorden, hvis man ikke har den fastlagt. Derfor er jeg optaget af, at vi netop får defineret nogle politiske mål for kulturen her, sådan at man i turisterhvervet har noget at spille bold op ad. Jeg er overbevist om, at man ude på de enkelte museer og spillesteder allerede har en tæt kontakt med erhvervslivet og samarbejder. Men vi kan blive bedre på det overordnede og mere strategiske plan, og jeg vil gerne invitere alle fra turisterhvervet til at byde ind med deres forslag til vores kultur- og fritidsvision og strategi,” siger han.

”Hvis du er campingpladsejer eller restauratør eller på anden måde er aktør i turismen, så er her en åben invitation til at byde ind. Send en e-mail eller ring. Vi fra kommunen og kulturlivet vil gerne spille sammen omkring det her, og jeg er sikker på, at der er bred politisk interesse i, at vi også aktivt bruger vores kulturtilbud til at skaffe flere turister. Derfor inviterer jeg også Turisthus Nord til drøftelser i forbindelse med strategien,” slutter Anders Broholm.

Turistdirektør Rene Zeeberg
Send dine forslag til

Direktør

rz@turisthusnord.dk

Mobil:+45 52 100 296