På tur i naturen ved Skagen

Foto: Turisthus Nord

Den vilde natur findes kun få steder i Danmark. På Skagens odde er det havets bølger og vindens kraft, der bestemmer, hvordan naturen ser ud. Spidsen af Jylland er også pejlepunkt for millioner af trækfugle.

Natur-seværdigheder

Grenen Skagen

Når du besøger  Skagen , skal du opleve det nordligste punkt i Danmark –  Grenen . Her kan du opleve det unikke naturfænomen, når de to have, Skagerrak og Kattegat, mødes i en brusende svingom.

Råbjerg Mile

Råbjerg Mile er Danmarks største vandreklit, som ikke er standset med tilplantning og dette overvældende natursceneri er et selvfølgeligt udflugtsmål.

Naturmuseer

Det Grå Fyr

Centret giver et indblik i den fascinerende verden omkring trækfugle med udgangspunkt i Skagen og sammenhængen til fuglenes internationale træk.

Skagen Odde Naturcenter

Skagen Odde Naturcenter er smukt beliggende på grænsen til naturområdet nord for Skagen.

Naturhistorisk Museum - Skagen Naturcenter

Skagen Naturhistorisk Museum er indrettet i den gamle Højen Station, der har været rammen om museets aktiviteter siden 1991.

Klitplantager

Byfogedskoven

Byfogedskoven, der med årene er blevet helt indesluttet af byen, påbegyndtes omkring 1815 af byfoged, kancelliråd Ole Chr. Lund og hans tjener Jan Let...

Skagen Klitplantage

Skagen Klitplantage er med sin beliggenhed mellem 2 have og sit smukt varierede terræn en værdig repræsentant for de mange statsejede klitplantager, s...

Bunken Klitplantage

Besøg den naturskønne Bunken Klitplantage. Her er et rigt dyreliv og planteliv, mange sorter af træer, samt en skøn udsigt til Skagen, Ålbæk, Hirsholm...

Aalbæk Klitplantage

I 1891 begyndte staten at anlægge Aalbæk Klitplantage. Området er i dag på 736 ha og består overvejende af mager klithede og småkuperet klitterræn. ...

Naturområder

Ellekrattet

På Grenen ligger Ellekrattet, Danmarks nordligste løvskov, hvor alt får lov at gro, som det vil. Omkring Ellekrattet ligger en lille sø med tilhøren...

Grenensporet - Oplevelser på Grenen

Grenensporet består af over tyve kilometer vandrestier, hvoraf den korteste på tre kilometer er lavet med grusbelægning sådan, at kørestolsbrugere og...

Spirbakke Mile og Sandmilen

Milen ved Spirbakke er en ung mile. Her ses hvordan et vindbrud er starten til en vandremile. Sandmilen ved Kattegatkysten har til gengæld næsten af...

Hulsig Hede

Hulsig Hede er fredet og udpeget som internationalt naturbeskyttelsesområde. Klitheden er i sin art en af Europas største og rummer store biologiske...