- på vingerne over Skagen

Bliv ringmærket og flyv ud på opdagelse!

Når du besøger Det Grå Fyr, bliver du ringmærket som en fugl. Det er disse ti fugle, du kan vælge mellem, når du er på besøg. Når du har valgt og fået dit armbånd på, kan du følge dig selv som fugl på træk ved Skagen.

Bliv ringmærket som en blåmejse

Blåmejse

Blåmejsen er en forholdsvis lille mejse. Den ses ved Skagen året rundt. Mange kan ses på træk i marts-april.

Længde: 10,5 - 20 cm
Vingefang: 17,5 - 20 cm
Bliv ringmærket som en sandløber

Sandløber

Sandløberen er en vadefugl. Den ses ved Skagen fra sidst på sommeren og hen over efterår og vinter.

Længde: 18 - 21 cm
Vingefang: 40 - 45 cm
Bliv ringmærket som en landsvale

Landsvale

Landsvalen er den almindeligste svale. Den ses ved Skagen i april-maj. Almindelig om sommeren.

Længde: 17 - 21 cm
Vingefang: 32 - 34,5 cm
Bliv ringmærket som en vandrefalk

Vandrefalk

Vandrefalken er en rovfugl, og den er verdens hurtigste fugl. Den ses på træk ved Skagen i april-maj.

Længde: 38 - 51 cm
Vingefang: 89 - 113 cm
Bliv ringmærket som en fiskeørn

Fiskeørn

Fiskeørnen er en rovfugl. Den ses meget ofte på træk ved Skagen i april-maj.

Længde: 52 - 60 cm
Vingefang: 155 - 170 cm
Bliv ringmærket som en fuglekonge

Fuglekonge

Fuglekongen er Europas mindste fugl. Den ses ved Skagen i det tidlige forår og om efteråret.

Længde: 8,5 - 9,5 cm
Vingefang: 13,5 - 15,5 cm
Bliv ringmærket som en splitterne

Splitterne

Splitternen er en mellemstor terne. Den ses ved Skagen i april-august.

Længde: 37 - 43 cm
Vingefang: 85 - 87 cm
Bliv ringmærket som en steppehøg

Steppehøg

Steppehøgen er en rovfugl. Den ses på træk ved Skagen i april og maj.

Længde: 40 - 50 cm
Vingefang: 97 - 118 cm
Bliv ringmærket som en sule

Sule

Sulen er en havfugl. Den ses ved Skagen året rundt, flest i oktober.

Længde: 85 - 97 cm
Vingefang: 170 - 192 cm
Bliv ringmærket som en trane

Trane

Tranen er en af Europas største fugle. Lokale yngelfugle ses i marts-oktober.

Længde: 96 - 119 cm
Vingefang: 180 - 222 cm