Bunkermuseet

Bunkermuseet består af en række udstillingsbunkere som formidler fortets rolle under den tyske krigsmarines tilstedeværelse 1940-45. Samt det danske søværns tilstedeværelse fra 1945 til i dag.
Centralt i fortet ligger museumsbutikken hvor der kan købes billet til museumsbunkerne.

Bunkermuseet ligger på åben militært område. Og der er et ordensreglement som skal overholdes.

Museumsbunkerne

Der er ca. 80 betonanlæg på Bangsbo Fort - hvor af de ca. 70 er bunkere. Heraf bliver en del stadigvæk benyttet af det danske søværn. Størsteparten af bunkerne er udlagt til museum, og bliver løbende istandsat og taget i brug i forskellige former. I 2016 er status følgende:
Bunkere der altid er tilgængelige når Bunkermuseet er åben (kræver billet):

Kommandobunkeren (14)
Sanitetsbunkeren (15)
Børnebunkeren (44)
Forhørsbunkeren (22)
Bunkerbiffen (21)
Bunkere der på udvalgte dage er tilgængelige når Bunkermuseet er åben (kræver billet):

Ildlederbunkeren (34)
Radarbunkeren (12)
Mandskabsbunkeren (26) - åbnes på rundvisning kl. 13
Skytsbunker til 15 cm (33)
Bunkere der er tilgængelige hele året - men uden formidling (gratis):

Skytsbunker til 15 cm kanon (31)
Skytsbunkere til 15 cm kanon (32)
Mandskabsbunker (29)
Ammunitionsbunker (16)
Ringstilling (65)
Siegfriedbunker (63)
37 luftværnsstilling (30)
Øvrige bunkere har følgende status:

Anvendes af museet til specielle formål
Driftmæssige bunkere
Flagermusbunkere
Anvendes af søværnet
Uberørte og aflåste

Billet til Bunkermuseet kan købes i Museumsbutikken

 Kort over Bangsbo Fort


Del denne side

Bangsbo Fort

Fortets historie

Fortet byder på spændende oplevelser, og en unik indsigt i de tanker der har været om brugen af forsvarsanlægget gennem tiderne.