Frugt- & bærhaven

Omkring det renoverede Gartnerhus, der oprindelig er fra tiden omkring år 1900, er der anlagt en indførselhistorisk frugt- og bærhave, hvor omkring 100 frugt- og bærsorter giver et billede af den danske frugthaves historie.

Haveanlægget er anlagt på det samme sted, der i Johan Knudsen-tiden fremstod som gartnerområde.

Det oprindelige Gartnerhus blev opført 1894 og blev brugt som tjenestebolig for herregårdens gartner. Huset var opført som en enlænget bygning i én etage og med kælder.

I 1995 - 97 undergik huset en omfattende renovering og er nu base for områdets gartnere og for medlemmer af Botanisk Haves Vennekreds. 

Foråret byder på et væld af blomstrende frugttræer, og sommeren og efteråret igennem er det muligt at smage på bær og frugter i den velforsynede frugthave. Det kan måske genkalde minderne fra bedstemors have og være inspirationskilde for besøgende, der selv skal i gang med at anlægge en frugthave.

Sommeren igennem summer bierne lystigt i haveanlægget og indsamler nektar til Bangsbo Honningen, der kan købes på museet og restaurant Møllehuset.

En indførselshistorisk have er et anlæg, der qua sin beplantning og informative skiltning fortæller om hvornår, hvorfor og af hvem de pågældende planter er indført til Danmark. Et sådant anlæg kan udformes på mange forskellige måder - den mest nærliggende er vel, at man anskueliggør planternes ankomst rækkefølge ved en kronologisk inddeling, med de ældste plantearter i den ene ende, fortsætter fremefter og ender op tæt på udgangspunktet med de senest indførte planter.

Bangsbo Botaniske Have har valgt en anden indgangsvinkel, idet der i dette haveanlæg "kun" skal vises et udsnit af de frugt- og bærbuske, der i tidens løb er indført til Danmark. Derfor er frugttræerne placeret særskilt; sorter af frugtbuske, eksempelvis ribs sammen og så fremdeles. Urteagtige planter er også brugt som underplantning i nogle af bedene.

I bedene findes sorter af æbler, pærer, blommer, kirsebær, ribs, solbær, stikkelsbær, hindbær, blåbær, tyttebær, brombær, jordbær, tranebær, fi-gen, surbær, morbær, rabarber, figen, vin, røn, kvæde, revling, melbærris, feberbusk, Kanada-blomme og guldbær.

Detailkort

I området øst for Gartnerhuset er der foretaget udplantning af et udsnit af de frugtsorter, der på et eller andet tidspunkt er blevet indført til Danmark, eller er lavet på dansk materiale. Her forekommer æbler, pærer, blommer og kirsebær. Langt de fleste af træerne er skænket til Haven af enkeltpersoner eller foreninger og institutioner, der på denne måde støtter Botanisk Have.

I de buede bede foran Gartnerhuset er der udplantet frugtbuske, og som hovedregel er eksempelvis sorterne af ribs i samme bed, solbær ligeså og så fremdeles.

Del denne side

Gartnerhus

Haveanlægget omkring Gartnerhuset

Kortet er fra en akademiopmåling foretaget i 1932, og som det fremgår af kortskitsen, var Gartnerhuset dengang énlænget med et drivhus foran


Kilde: Bangsbo's bygnings-historie af Karen Marcmann