Kyst- og molefiskeri

Kystfiskeren har kronede dag i Toppen af Danmark, for bortset fra fredningsbælter på 500m på hver side af vandløbenes udmundinger i havet er der gode fiskemuligheder overalt. Husk at købe fisketegn.

Kyst- og molefiskeri er for alle. Det er let at gå til – selv børnene kan være med. Og samtidig byder kysten på udfordringer for selv den mest erfarne og passionerede lystfisker. Fra det hyggelige medefiskeri med chance for rødspætte, torsk, ål og ulk til avanceret fluefiskeri efter laks og havørred, hvor waders og vadestok hører til påklædningen. Eller spinnefiskeri efter sild, makrel og hornfisk, når det er sæson. Dette fiskeri foregår fra molerne eller i havnebassinerne, hvor disse fiskearter ofte søger ind. Du har hele den lange kyststrækning til rådighed. Chancen for fangst er god, da mange fiskearter går ganske tæt på land for at søge føde, ofte inden for revlerne, hvor du ikke behøver være super-kaster for at nå dem. Det gælder både havørred, fladfisk, småtorsk og ål. Måske også en fjæsing, og så skal du vare dig for dens giftige pigge. Til gengæld smager den delikat.

Her kan du fiske fra moler og i havne i Toppen af Danmark

Havnene byder på gode fiskemuligheder, enten fra molerne eller direkte i havnebassinerne. Vær altid opmærksom på skiltning med evt. forbud.

LØKKEN: Du kan fiske fra læmolen.

HIRTSHALS: Fiskeri sker fra vestmolen med adgang fra Vestmolevej.

SKAGEN: Spørg på turistbureauet.

AALBÆK: Der må ikke fiskes i havnen. Der kan fiskes fra stranden nord for havnen.

STRANDBY: Der kan fiskes fra begge ydermoler samt i havnen fra alle tilgængelige kajkanter. Automat med friske sandorm og fiskegrej findes på havnen.

FREDERIKSHAVN: Der kan fiskes fra stensætningen ud for Sandholmen samt fra sydmolen i Frederikshavn Marina. I havnebassinerne kan der fiskes fra alle tilgængelige kajkanter.

SÆBY: Fiskeri sker fra sydmolen, idet nordmolen ligger inden for å-udløbets fredningszone.

Respekter fredningsbælter ved å- og bækudløb. Lovmæssigt er der fastsat fredningsbælter ved hver å-udløb. Fredningsbæltet går 500 meter til hver side og i en ekstra zone ud for udløbet.

Del denne side

børn der fisker

Find fiskefarvande

Se kort over fiskesteder.

Fisketilladelse, mindstemål og fredning

I Danmark skal alle lystfiskere mellem 18 og 65 år indløse det statslige fisketegn (købes online på fisketegn.dk), hvorefter det er gratis at fiske fra kyst og mole. Fiskeri i sø og å kræver enten tilladelse fra lodsejeren eller fiskekort fra den lokale sportsfiskerforening. Hør nærmere på det lokale turistbureau, som ofte også sælger fiskekort.
Fiskeri i put & take søer kræver ingen af delene, men en adgangsbillet.

Køb fisketegn her

Mere fiskeri

Havfiskeri

Oplevelser med fisk i Toppen af Danmark

Fisk er en naturlig del af ferien i Toppen af Danmark. Her finder du fortrinligt fiskevand – både hav og ferskvand. Her er fiskeriet et hovederhverv. Og her er der ofte fisk på menuen.