Bangsbo Hovedgaard

Marinearkæologi

Museet har siden begyndelsen af 1950`erne arbejdet med havfund fra de nordjyske farvande. Nogle af museets væsentligste genstande er også havopfiskede, bl.a. Voersåroret og Ellingåskibet.

Museet har siden begyndelsen af 1950`erne arbejdet med havfund fra de nordjyske farvande. Nogle af museets væsentligste genstande er også havopfiskede, bl.a. Voersåroret og Ellingåskibet.

Skibsvrag beliggende syd for Frederikshavn set fra luften

I den marinarkæologiske afdeling ses en lang række genstande fra det engelske orlogsskib HMS Crescent, som forliste ud for Mårup kirke den 4. december 1808 i en stærk storm. Vraget af HMS Crescent har gennem mange år været genstand for flere bjærgninger, hvor der er taget adskillige genstande op.

Det formodes, at der har været op mod 10.000 søulykker ved de nordjyske kyster. Nogle få handelsskibe er nævnt - blot en promille af det totale antal.
Orlogsskibe fra mange forskellige nationer ligger også indlejret i sandet i på havbunden, dog ikke i samme antal.

Orlogsskibenes forlis sidder i stedet mere fast i befolkningens bevidsthed, idet var større skibe, der forliste - ofte med adskillige omkomne til følge, hvilket virkelig satte sig spor i kystsamfundene.

Marinarkæologisk beredskab

Læs mere her:
Orlogsskibenes Søulykker
En Øjenvidneskildring
Bronzekanonen

Del denne side

Bangsbo Museum

Bangsbo's historie

Lær mere om den smukke herregård Bangsbo historie. Herregården er i dag er omdannet til museum.

Stammebåden ved Aggersundbroen

Det marinarkæologiske beredskab fra Bangsbo Museum har i samarbejde med Løgstør Sportsdykkerklub og Nordjyllands Amts Konserveringsværksted hævet en stammebåd fra Limfjordens bund i april 2004.

 

Foto: Dan Kaasby

Hér ses stammebåden i sin fulde længde umiddelbart før hævningen.

Nederst forstavnen og øverst anes agterstavnen. Bådens længde er ca. 6 m og bredde ca. 75 cm.
Nær agterstavnen er der et tværgående skot, som formentlig har været et lille rum til forskelligt grej - f.eks. fiskegrej.

Stammebåden blev fundet i august 2002 af Løgstør Sportsdykkerklub.
Bangsbo Museum anmeldte fundet til Kulturarvsstyrelsen og indsendte C14-prøve, der viste, at den var hugget ud af ét stykke bøgetræ en gang i midten af 1300-tallet.

Arbejdet med at hæve stammebåden blev klaret inden påske.

Transporten til Løgstør foregik under vandet, og Langfredag blev båden - med henblik på konservering og senere udstilling - lagt i et ferskvandskar på Limfjordsmuseet, hvor man i øvrigt har planer om at lave en kopi af fundet.

Da stammebåden er fundet umiddelbart vest for Aggersundbroen på Limfjordens smalleste sted, er det en oplagt mulighed, at den har været brugt til transport over fjorden. Den er meget bred i bunden og har derfor stor bæreevne.

Foto: Jan Hammer Larsen
Hér ses Løgstør Dykkerklubs arbejdsflåde opankret over stammebådens position.