Parken

Parken i Bangsbo strækker sig over et samlet areal på 17.500 kvadratmeter. Her har man siden 1988 arbejdet på at gøre området til en spændende og afvekslende have.

Parken er nu ført tilbage til det engelskinspirerede parkanlæg fra Johan Knudsen-tiden, hvor Herman Bang for 100 år siden fandt fred fra omverdenen og inspiration til sine værker.

Dengang gik selve parkanlægget kun til den lille bæk, der nu gennemskærer haven ved den vestlige begyndelse af lindealléen. I slutningen af 1800-tallet blev der oprettet et gartneri øst for den lille bæk. Herfra forsynede man gården med friske grøntsager og planter i øvrigt. I dag er havens linier stort set de samme, som på Johan Knudsens tid med de store klippede plæner og de runde bede med rhododendron. Dog er havens midterakse genskabt som en naturlig forlængelse af lindealléen i parkens østlige del.

 

Bangsbo havde sin storhedstid omkring år 1900, hvor Johan Knudsen ejede gården. Parken var ligesom gården særdeles velholdt med sine store klippede plæner og runde bede. Men den stil har ingenlunde altid hersket på gården - tidens forskellige strømninger indenfor havebruget havde også sat sit forskelligartede præg på herregårdsanlægget, og på matrikelkortene fra 1812 og frem kan man følge de ændringer, som ejerne af gården mente var passende.

 

I 1892 bliver Johan Knudsen ejer af Bangsbo, og der gennemførtes en gennemgribende istandsættelse af både gårdens bygninger, men også haveanlægget. Haven blev nu holdt i engelsk stil med buede gange, og med en stenhøj i den sydlige skovkant, og mod nord ned mod Bangsbo å placeredes der et lille lysthus, der nu betegnes The huset. 

 

I dag domineres parken af de store klippede plæner med runde bede, der er tilplantet med bl.a. rhododendron, magnolia, astilber, hortensia og kærmindesøster. I alle bedene er der udplantet forskellige sorter af narcisser, ligesom der i visse områder af plænerne er krokus, vintergæk, perlehyacint etc. Det giver et meget langt blomsterflora - fra de første forårsmåneder til frosten i oktober/november sætter en stopper for flere udfoldelser.

 

Parken er desuden hjemsted for den efterhånden meget berømte Blomsterfestival. I parkanlægget opsættes omkring 150 grøn/hvide pavilloner, hvorfra der handles, udstilles og vises et væld af planter. Festivalen afholdes hvert år den første weekend i juni.

Kort

 


Del denne side

Blomsterfestival

Bangsbo Blomsterfestival

Den årlige begivenhed tiltrækker flere og flere besøgende, der alle kommer for at gøre et godt kup og samtidig nyde blomsterhavets smukke farver.

Billedgalleri

I parken er der to bygninger placeret, nemlig Gartnerhuset og The-huset. Begge bygninger er totaltrenoverede henholdsvis i 1997 og 2001.

Haveplanen fra 1812 angiver et renæssanceagtigt anlæg med en midterakse, der står lidt skævt på hovedbygningen. Haven er delt op i re-gelmæssige felter, der muligvis har indeholdt parterre eller bosqueer af en eller anden form. Syd for hovedbygningen er der en frugt/nyttehave

Denne plan er udarbejdet i 1932, men haveanlægget har stort set ikke ændret sig siden Johan Knudsens tid

Narcissus 'Téte a téte'

Blomsterkalender

Rhododendron sutchuenense blomstrer i februar/marts, og det resulterer meget ofte i, at blomsterne bliver ødelagt af nattefrosten