Rhododendrondalen

Området er beliggende på den nord østlige side af The-huset, og afgrænses mod nord af Bangsbo å og mod øst af det lille vandløb, der skærer gennem parkanlægget.

Den første plantning af rhododendron på stedet blev foretaget, da første spadestik til Bangsbo Botaniske Have blev taget i 1990. Der havde nemlig i mange år været udplantet rhododendron i et rundt bed lige på det sted, hvor parkens midtersti skulle retableres, og eftersom planterne var sunde og raske, blev det besluttet, at indkøbe spaghnum og sætte planterne under de store lindetræer nord for The-huset. Her begyndte de at trives så godt, at der var basis for at udvide med flere planter fra samme slægt.

Omtrent på samme tid fik Haven en henvendelse fra en gammel frederikshavner, Orla Pedersen, nu bosat i Hedensted, om at han gerne ville levere plantemateriale til Haven, eftersom han havde gået som gartner i området. Sådan en henvendelse kunne ikke siddes overhørig, og Orla Pedersen har i tidens løb leveret adskillige lastbilfulde planter til området.

Senere leverede endnu en meget god ven af Haven, Jørgen Corfitzen fra Sorø adskillige vildarter til Haven - vildarter, som sandsynligvis kun p.t. står i Bangsbo Botaniske Have.

Endelig er der også blevet plantet nogle virkelig store hybrider i området. Gården "Lille Bangsbo" på Bangsbovej skulle rives ned, og på nogle ganske få kvadratmeter foran gården stod der ca. 10 store rhododendronhybrider, der lige så godt kunne vokse videre i Botanisk Have. Ved hjælp af maskiner og mandskab fra Frederikshavn kommunes Park- og skovafdeling, blev planterne nænsomt gravet op og transporteret til blivestedet. De har efterfølgende kvitteret for flytningen med en overdådig blomstring.

Arealet, hvor Rhododendrondalen er beliggende, skråner jævnt ned mod henholdsvis Bangsbo å og den lille bæk, der gennemskærer parken. Der er efterfølgende sket en udjævning med sphagnum, som er det ideelle vækstmedie til rhododendron og andre surbundsplanter. Bedene er kantet med store træstammer, hvilket falder naturligt ind i miljøet.

Alle rhododendron i området er nøje udvalgt hos privatpersoner, der har ønsket at hjælpe Botanisk Have i gang med at skabe en samling af disse smukke planter. Orla Pedersen i Hedensted har leveret de fleste; Jørgen Corfitzen fra Sorø de ikke helt almindelige; gården "Lille Bangsbo" de største, og endelig har medlemmer af Vennekredsen også ydet deres bidrag til samlingen.

Primula i forskellige arter og sorter er anvendt som mellemplantning, ligesom storkenæb falder helt naturligt ind. Af andre planter, der trives i surbund, kan nævnes amerikansk blåbær, magnolia, pieris, japansk ahorn og snabelkalla. Endvidere er der om foråret et væld af hvide anemoner.

I nær tilknytning til Rhododendrondalen ligger den nyrestaurerede have-pavillon også kaldet The-huset, hvor Holger Drachmanns datter Eva, af og til fordrev tiden med at tegne. The-huset er møbleret, således at man kan sidde og indtage sin medbragte mad til duften af Rhododendron luteum, også kaldet Guld-azalea.

Del denne side

Blomsterfestival

Bangsbo Blomsterfestival

Den årlige begivenhed tiltrækker flere og flere besøgende, der alle kommer for at gøre et godt kup og samtidig nyde blomsterhavets smukke farver.

Billedgalleri

Rhododendron 'Appleblossom' er en såkaldt azalea, det vil sige en løvfældende rhododendron. Blomstrer i maj måned med ca. 5 cm store æbleduftende, rosa blomster

Imellem de mange rhododendron og specielt ved det lille vandløb er udplantet den etageblomstrende Primula pulverulenta. Den har magentarøde blomster siddende på de hvidtpudrede stængler. Blomstrer i maj

 

Rhododendron tsariense har sit naturlige voksested i Bhutan i 2900 - 4400 meters højde. Blomstrer i april/maj med lysrosa, klokkeformede blomster. Bladene har et tæt lysbrunt, uldagtigt indument på undersiden

Sorten Primula japonica'Splendens' er etageblomstrende med lysende røde blomster i maj måned. Vokser bedst hvor der er rigelig fugt i vækstsæsonen

Rhododendron 'Jacksonii' er en bredtvoksende busk med mellemstore, ovale blade. Blomstrer i maj med tætte klaser af sart lyserøde blomster med kruset rand