Rubjerg Knude – helt op i fyrtårnet!

10 steder i Danmark har Realdania og Naturstyrelsen skabt ny og bedre adgang til enestående natur. Et af dem er Rubjerg Knude, hvor det igen er muligt at komme op i det delvis tilsandede fyr.

Rubjerg Knude er det højeste punkt på vestkysten i Vend­syssel. Klinten er 60 m høj og oven på den ligger en van­dreklit i op til 30 m højde. Den er skabt ved at vinden river sandkorn løs af klinten og fører dem op over kanten, hvor de aflejres.

Da Rubjerg Knude Fyr blev bygget i 1899, valgte man det højeste sted 200 m inde i landet. Men gradvist har vinden og havet nedbrudt klinten, så fyret i dag kun er få meter fra kanten. Fyret var ikke mange år gammelt, inden der opstod problemer med sandflugten. Ikke nok med at fyrpasserens køkkenhave sandede til, klitten oven på kystskrænten vok­sede i højden, så skibene på havet dårligt kunne se fyrets lys og slet ikke høre tågehornet. At holde sandflugten i ave med beplantning, som det var gjort andre steder langs kysten, var ikke muligt. Naturen var for stærk. Gennem en årrække blev der hvert år kørt store mængder fygesand væk foran fyret, men i 1968 blev driften opgivet.

Fyret blev herefter sandflugtsmuseum, og det var virkelig anskuelsesundervisning, for gradvist blev fyrbygningerne opslugt af sandet. Museet måtte lukke. De senere år er nedbrydningen af kysten nået så langt, at fyret nærmer sig kanten. Det har betydet, at vinden er begyndt at blæse sandet væk fra fyret og længere ind i landet. Det er igen muligt at komme ind i fyrtårnet.

For at give publikum mulighed for at opleve denne drabe­lige natur set fra oven, er der bygget en ny trappe indven­digt i tårnet, som giver adgang til platformen øverst oppe. Samtidig er der indbygget en stor lysprisme, der skaber fantastiske oplevelser inde i tårnet. Den kaster lyset ind i fyrtårnet, hvor det tidligere kastede lyset ud over havet.

Projektet har skabt en ny, spændende attraktion. En eks­tra dimension i oplevelsen er, at den har en udløbsdato. Inden for de næste 10-15 år forventes havet at have ned­brudt så meget af klinten, at fyrtårnet vil styrte i havet.

ARBEJDET I FYRTÅRNET

Rubjerg Knude Fyr var fra starten bemandet med tre mand og deres familier. En fyrmester, en fyrassistent og en fyrpasser. Vagtstuen, der lå i tårnet, skulle hver nat være bemandet, hvorfor man arbejdede på skift. Der skulle holdes øje med gastilførslen, linseapparatets urværk skulle trækkes op hver tredje time, og hvis det satte ind med tåge, skulle motorerne i maskinhuset startes og passes. Tågesignalets urværk skulle trækkes op, og der skulle holdes udkig efter skibe, som kunne være kommet i vanskeligheder. Endelig skulle de fugle, der var fløjet mod linsehuset, indsamles til Zoologisk Museum.

Del denne side

Højeste punkt

Rubjerg Knude Ryr

Det højeste punkt ved Rubjerg Knude er ca. 90 meter over havet. Disse 90 meter omfatter ca. 50 meter regulær klint og ca. 40 meter klit opbygget af flyvesand. Klitdannelsen har især været kraftig de seneste 50 år. Dette ses tydeligt ved Rubjerg Knude Fyr, hvor klitten i perioder har været lige så høj som fyret.

Lønstrup Klint

Rubjerg Knude

På den 15 km lange kyststrækning fra Lønstrup til Løkken har man en enestående mulighed for at studere et tværsnit af landskabets historie. Den imponerende kystskrænt kaldes Lønstrup Klint, og den højeste og mest markante del er Rubjerg Knude. 

Sand og Sandflugt

Fyrkomplekset sorterer under Miljøministeriet og dannede i årene 1980 til 2002 ramme om Vendsyssel historiske Museums udstillinger om "Sand og sandflugt" og om fyrets historie. Udstillingen er nu flyttet til Strandfogedgården et par km sydligere ved Rubjerg gamle Kirkegård.Rubjerg Knude Fyr