Spaltebedet

Spaltebedet i Botanisk Have er blevet til i samarbejde med tjekken Zdenék Zvolanek, der er én af verdens førende eksperter på området.

Zdenék Zvolanek startede arbejdet sammen med frivillige fra Havens Vennekreds og Bangsminde Maskinstation den 11. maj 2009. Zdenék var på arbejde i Botanisk Have i to uger, hvorefter Havens ansatte og frivillige færdiggjorde arbejdet.

I området for botaniske anlæg har der siden de første skitser over Bangsbo Botaniske Have blev lavet i 1989, været afsat et areal til stenbede. Det har ikke været bestemt, hvordan stenbedene skulle etableres, men siden udvidelsen af Botanisk Have tog sin begyndelse i 2006, har der været flere forslag i spil.

Ét har dog været helt nagelfast i forbindelse med stenbedene – de skulle selvfølgelig beplantes med alpine planter, og for at disse planter kan trives i Danmark, er der nogle helt basale krav, der skal opfyldes. Der må først og fremmest ikke forekomme vand omkring rodhalsen på planterne, og så skal de have ekstremt godt dræn. Der er også nogle betingelser med hensyn til lys/skygge, der skal opfyldes, og derfor var der efterhånden stemning for, at stenbedene skulle opbygges som spaltebede.

Hvad er så et spaltebed?? Det er såmænd helt simpelt, idet de sten man normalt vil bruge til at lave stenbed af, bliver lagt lodret og tæt sammen, således at der bliver nogle dybe og lodrette spalter, som planternes rødder kan finde både fugtighed og kølighed i.

For at opfylde planternes krav til dræn, blev bedet opbygge af en kerne af vasket sand. Den helt essentielle udfordring var nu at finde de helt rigtige sten. En god mailkorrespondance til Zdenék gav en forbindelse til Botanisk Have i Hof ca. 30 km fra den tjekkiske grænse. Her havde man brugt kalksten fra et lokalt stenbrud, og botaniker Christoph Ruby kunne varmt anbefale disse sten.

Stenbruddet har efterfølgende leveret knap 200 tons kalksten, som så er lagt på plads dels ved fremragende hjælp af Bangsminde Maskinstation, dels pr. håndkraft af projektleder Ellen Ræbild og de frivillige fra Havens Vennekreds. Alle stenene er orienteret øst/vest, hvilket giver gode muligheder for, at planterne får det helt rigtige voksested. Bedet er inddelt i verdensdele, hvilket fremgår af planteskiltene.


Tufbed

Zdenék Zvolanek planter september 2011

I umiddelbar nærhed af det store spaltebed er der etableret et bed med tonstunge tufsten, som er et meget porøst kalkstensmateriale. Tuffen dannes fortløbende i rigkærsmiljøer, hvor kalciummættet vand kommer i kontakt med fri luft, hvorved kuldioxyd damper væk, og kalken udfældes som kalciumkarbonat – altså kalksten.

Bakterier, blågrønalger, mosser, blade og kviste indkapsles i kalkstenene, hvilket gør dem ekstremt porøse og velegnede til plantning af alpine planter.

Stenene er placeret i et ”kar” af sand med underliggende gummifolie, således at stenene kan suge fugtighed helt op i toppen af materialet, og dermed give fugtighed til de planter, som sættes ind i revner og sprækker.

 

Alle 10 tons tufsten er sponseret af Vennekredsen.

Ved plantning i tufsten bores der et hul i stenen, så man er sikker på, at rødderne kan være der uden at blive klemt. Al tidligere voksemedium rystes/vaskes af planterødderne, og de placeres nænsomt i hullet og stoppes forsigtigt til med sand og små tufstykker. Herefter forsegles hullet med et større stykke tuf, der bør passe rimelig godt i hullet. I den første tid efter plantning passes planterne ekstra godt med vand, indtil rødderne er vokset ind i de fugtige tufsten og herfra kan hente både næringsstoffer og vand.

 

Se en lille video fra spaltebedet på dette link

Nyeste video fra Botanisk Have fra Videographer

Del denne side

Blomsterfestival

Bangsbo Blomsterfestival

Den årlige begivenhed tiltrækker flere og flere besøgende, der alle kommer for at gøre et godt kup og samtidig nyde blomsterhavets smukke farver.

Spaltebed

Naturens eget spaltebed

i Alperne

Menneskeskabt spaltebed

i Bangsbo

Blå ensian i spalte i

Alperne

Tufbed

 


Daphne arbuscula i tuf

 


Tuf

Tufstenene stammer fra et

stenbrud i nærheden af München