Gå en tur i den smukke Åsted Ådal

Vandreruter i Åsted Ådal

Åsted Ådal er et fredet naturområde, der ligger ca. 10 km vest for Frederikshavn. Sammen med Faurholt Hede udgør området i alt 136 hektar med varieret og kuperet natur. Der er tre forskellige vandreruter i området og de er velegnet til, at få sved på panden i det kuperede terræn. Det kan anbefales at medbringe en picnickurv så I nyde en let frokost i skoven.

Åsted Ådal er et fredet naturområde, der ligger ca. 10 km vest for Frederikshavn. Hele området udgør sammen Faurholt Hede i alt 136 hektar. Området byder på en varieret og kuperet natur, tre forskellige vandreruter og Åsted Å, som med sin stille rislen løber tværs igennem området. 

Hele ådalen er formet af istidernes aflejringer og af Åsted Å, som gennem årene har skåret sig igennem det flade landskab. Store dele af skråningerne har helt tilbage fra 1700-tallet været dækket af hede og overdrev. I dag har skoven nogle steder fået lov at genindtage området, mens andre steder er heden og overdrevene bevaret som følge af naturpleje, der skal sikre områdets planteliv. 

Flora og Fauna

I Åsted Ådal findes et varieret dyre- og planteliv. Området har endda en stor bestand del af orkidéarter som plettet gøgeurt og bakke-gøgelilje. På hedearealerne finder du de helt gængse typiske arter som hedelyng, revling, blåbær og ene. Disse mange planter skaber gode livsbetingelser for et stort antal insekter. Det gælder særligt dagsommerfuglene, som er i tilbagegang i det danske landskab pga. intensiv dyrkning. I ormådet er der blevet registreret over 50 fuglearte og desuden er der en stor bestand af kronhjorte, rådyr, egern, ræve og krybdyr som hugorm, stålorm og firben.

 På svampejagt

Om efteråret kan Åsted Ådal være det ideelle sted at gå på svampejagt. Området har et særligt rigt svameliv og det er bl.a. her du finder svampe, som du ikke kan finde andre steder. Find bl.a. den sjældne oksetunge, som gerne vokser på døde egetræer. Ligesom der findes flere træboende svampe i ådalen. 

Vandreruter i Åsted Ådal

Der er tre skiltede vandreruter I Åsted Ådal, som leder dig igennem tre forskellige dele af området. Den gule (3,3 km) leder dig over mark og gennem skov. Den røde rute (4,2 km.) følger åens vand, mens den længste rute, blå rute (5,3 km.) er den kuperede rute, der fører en igennem det bakkede landskab. 

 Det er ikke tilladt at medbringe hund i Åsted Ådal. Dette af hensyn de græssende kreaturer i området.  

Del denne side