Vennebjerg Helligkilde

Vor Frue Kilde

Ved Vennebjerg Kirke ligger gravhøjen Klangshøj, og lidt nord for det højeste punkt ses en svag, lidt fugtig sænkning i højen. Her fandtes indtil omkring 1900 helligkilden Vor Frue Kilde. Dens vand havde helbredende kraft, indtil en bondemand fra egnen badede en skabet stud i dens vand. Derefter var vandets undergørende kraft forsvundet, fortæller traditionen. Kirken er også viet til Jomfru Maria.

Højdedragene ved Thise, Børglum og Vennebjerg er gamle hedenske kultsteder, og det var fra disse høje man med bål signallerede, hvis der kom fjendtlige angreb.

Jomfru Maria

Jomfru Maria har mange forskellige festdage. Blandt de ældste er den 2. februar, som også kaldes ”Kyndelmisse” og den 25. marts ” Maria Bebudelsesdag”.  Men besøgene ved Vor Frue helligkilder fandt oftest sted ”Frue Dag” den 3. juli.

Næst efter Kristus er Jomfru Maria den hyppigste afbildede person i kirkekunsten. I den ældre romanske periode fremstår hun som den kronede Himmeldronning, der med stolthed fremviser Jesus, hvorimod hun senere også vises som den mere jordnære moderfigur med Jesusbarnet på skødet.

Rubjerg fyr og den gamle kirkegård

Rubjerg Knude er den højeste del af Lønstrup Klint, som er en ca. 15 km lang kystskrænt mellem Lønstrup og Løkken. På klinten finder vi det gamle Rubjerg Knude fyr, og syd herfor ligger Rubjerg Plantage og Rubjerg gamle kirkegård.

Omridset af den nedrevne kirke er markeret med en lav jordvold. Et lille stykke af murkernen fra vest-muren har fået lov at blive stående.

Mere om Rubjerg Knude

Dåb ved helligkilderne

Før der blev bygget kirker, var det ved helligkilderne man døbte folk. Det foregik i store kar, hvori de personer, der skulle døbes, kunne få hele kroppen under vand. Godt nok var der opstillet telte med separate rum til mænd og kvinder, og vandet blev om vinteren opvarmet, men det må have været en kold fornøjelse for vore vikingeforfædre, der overgik til kristendommen.

Del denne side

Jomfru Maria

Jomfru Maria har mange forskellige festdage. Blandt de ældste er den 2. februar, som også kaldes "Kyndelmisse" og den 25. marts "Maria Bebudelsesdag".