Juridisk ansvarsfraskrivelse

1. Adgang til og brug af dette websted leveres af Toppen af ​​Danmark underlagt følgende vilkår og betingelser.

2. Brug af dette websted udgør din accept af disse vilkår og betingelser, der får virkning, når du første gang bruger dette websted. Toppen af ​​Danmark forbeholder sig retten til når som helst at ændre disse vilkår og betingelser ved at offentliggøre ændringer online. Du er ansvarlig for regelmæssigt at gennemgå oplysninger, der er lagt online for at få rettidig meddelelse om sådanne ændringer. Din fortsatte brug af dette websted, efter at ændringer er bogført, udgør din accept af denne aftale som ændret af de indsendte ændringer.

3. Selvom Toppen af ​​Danmark bestræber sig på at sikre, at dette websted normalt er tilgængeligt 24 timer i døgnet, er Toppen af ​​Danmark ikke ansvarlig, hvis webstedet af en eller anden grund ikke er tilgængeligt på noget tidspunkt eller i en periode.

4. Adgang til dette websted kan suspenderes midlertidigt eller permanent og uden varsel.

5. Mens Toppen af ​​Danmark og enhver indholdsudbyder som lokale turistbureauer bestræber sig på at sikre, at oplysningerne på dette websted er korrekte, gives der ingen garanti, udtrykkelig eller underforstået, med hensyn til dets nøjagtighed og hverken Toppen af ​​Danmark eller andet sådant indhold udbyder accepterer ethvert ansvar for fejl eller mangler. Information på dette websted kan indeholde unøjagtigheder eller trykfejl. Information kan ændres eller opdateres uden varsel. Dette websted udgør ikke et tilbud eller en kontrakt, men links til andre websteder, der kan omfatte tilbud eller kontrakter. Pris og tilgængelighed af oplysninger kan ændres uden varsel.

6. En del af dette websted indeholder materialer og oplysninger, der er indsendt til Toppen af ​​Danmark af tredjeparter. Tredjeparter er ansvarlige for at sikre, at materialer og oplysninger, der indsendes direkte eller indirekte til optagelse på dette websted, er i overensstemmelse med national og relevant udenlandsk lov. Toppen af ​​Danmark kan ikke garantere nøjagtigheden af ​​dette materiale og fraskriver sig hermed udtrykkeligt ethvert ansvar for fejl, mangler eller unøjagtigheder i materialet, fejlfortolkning og tab, skuffelse, uagtsomhed eller skade forårsaget af afhængighed af materialet på dette websted eller fejl eller påstået svigt i leveringen af ​​de tjenester, der henvises til heri, eller i tilfælde af konkurs, likvidation eller ophør af handel for ethvert selskab, individ eller firma, der henvises til heri. Bekræftelse af nøjagtigheden og valutaen for oplysningerne bør søges hos de berørte virksomheder.

7. Det meste af det illustrative materiale, kunstværker, fotografier og tekster osv., Der stilles til rådighed fra dette websted, stilles til rådighed af uafhængige lokale turistbureauer og af arrangørerne af arrangementer. Andre fotografier, illustrationer etc. stilles til rådighed af Toppen af Danmark. Alle udbydere af materiale til toppenafdanmark.dk, herunder undersider, har erklæret over for Toppen af ​​Danmark, at materialet ikke krænker tredjemands rettigheder, men du kan ikke påberåbe dig dette på nogen måde. Noget materiale stilles til rådighed af andre, herunder brugere af toppenafdanmark.dk, som også har erklæret, at noget af deres offentliggjorte materiale ikke krænker tredjemands rettigheder. Du kan hverken stole på dette på nogen måde. Materialet er beskyttet af dansk og international lovgivning vedrørende intellektuel ejendomsret og må ikke kopieres eller gengives på nogen måde uden tilladelse fra Toppen af ​​Danmark. Tilladelse til at bruge materiale, der findes på dette websted, kan opnås ved at kontakte Toppen af ​​Danmark for at modtage skriftligt samtykke.

8. Enhver kommunikation eller materiale, du sender eller sender til Toppen af ​​Danmark over internettet, er underlagt de særlige regler, der er anført i fortrolighedserklæringen.

9. Toppen af ​​Danmark er ikke ansvarlig for skader (herunder, uden begrænsning, tab for forretning eller tab af fortjeneste) som følge af kontrakt, tort eller på anden måde fra brug af eller manglende evne til at bruge dette websted eller materiale indeholdt i det eller fra enhver handling eller beslutning truffet som følge af brugen af ​​dette websted eller sådant materiale.

10. Endvidere påtager Toppen af ​​Danmark sig intet ansvar for indholdet på et websted, hvortil der findes et hypertekstlink fra dette websted. De tilknyttede websteder er ikke under kontrol af Toppen af ​​Danmark, og Toppen af ​​Danmark er ikke ansvarlig for indholdet på nogen linkede websteder eller et link, der er indeholdt på et linket websted, eller ændringer eller opdateringer af sådanne websteder. Sådanne links leveres for din bekvemmelighed på et "som det er" -basis uden garanti, udtrykkeligt eller underforstået, for oplysningerne i dem. Dette inkluderer også links til uafhængige lokale turistbureauer. Disse lokale turistbureauer har mulighed og ret til selv at foretage justeringer på deres websteder.

11. Hvis et af disse vilkår skulle fastslås at være ulovligt, ugyldigt eller på anden måde ikke håndhæves på grund af lovgivningen i enhver stat eller land, hvor disse vilkår er tiltænkt at være effektive, så i det omfang og inden for den jurisdiktion, hvor dette udtryk er ulovligt, ugyldigt eller eksigibelt, skal det skilles og slettes fra den pågældende klausul, og de resterende vilkår og betingelser skal overleve, forblive i fuld kraft og fortsat være bindende og håndhævelige

12. Disse vilkår og betingelser er underlagt og fortolket i overensstemmelse med dansk lovgivning. Enhver retssag eller procedure vedrørende ethvert formål vedrørende disse vilkår og betingelser eller parternes forpligtelser i henhold til denne skal udelukkende indbringes for Københavns Byret som domstol i første instans.

13. Toppen af ​​Danmark er ikke ansvarlig for eventuelle trykfejl vedrørende pris eller oplysninger og forbeholder sig retten til at rette noget af det nævnte uden varsel