Privatlivspolitik

Privatlivspolitik for Toppen af Danmark. Se hvordan vi behandler din data, og hvordan vi beskytter dig i henhold til GDPR-lovgivningen.

Persondatapolitik

Vi tager din databeskyttelse alvorligt. Vi behandler personoplysninger og har derfor vedtaget denne privatlivspolitik, der fortæller dig, hvordan vi behandler dine oplysninger, og hvilke rettigheder du har i denne forbindelse.

Toppen af Danmark er dataansvarlig for de oplysninger, vi indsamler, og sikrer, at personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen. Vi indsamler oplysninger om gæster, besøgende på vores hjemmesider, leverandører, samarbejdspartnere, medarbejdere, jobansøgere samt om medarbejdere fra offentlige myndigheder.

Hvis du ønsker at kontakte os angående vores behandling af personoplysninger, kan du gøre det på: info@toppenafdanmark.dk.

Hvornår behandler vi dine personlige oplysninger?

Når du besøger vores hjemmesider, booker overnatninger, pakkerejser og oplevelser eller kontakter os for service, skal vi indsamle personoplysninger om dig for at kunne levere vores service.

Hvilke oplysninger kan vi indsamle?

Toppen af Danmark F.M.B.A. behandler de personoplysninger, som du giver os. Personoplysninger, der vil blive behandlet, inkluderer, men er ikke begrænset til:

 • Navn
 • Fødselsdato
 • Køn
 • Nationalitet
 • Adresse, e-mail-adresse og telefonnummer
 • Betalingsoplysninger.

Vi kan også behandle oplysninger, der er registreret i forbindelse med bestilling:

 • Alder
 • Ønsker til speciel diæt.

Du sender selv de personoplysninger i forbindelse med din afgivelse af din ordre/bestilling, oprettelse af konti eller andre tjenester på nettet eller telefonisk.

Bemærk, at det er valgfrit at indsende dine personoplysninger. I mange tilfælde kan vi dog ikke give dig den service og/eller det produkt, du bestilte, medmindre du giver os dine personlige oplysninger.

Hvordan bruger vi informationen, og hvad er formålet med behandlingen af personoplysninger?
 • Dine personoplysninger behandles, så vi kan opfylde vores forpligtelser over for dig. Opfyldelsen kan for eksempel bestå af levering af arrangementet eller de yderligere tjenester, du har bestilt.
 • Dine personoplysninger behandles for at muliggøre generel kundeservice.
 • Dine personoplysninger behandles for at give dig information pr. post, e-mail, SMS og telefon.
 • Behandling af dine personoplysninger kan også finde sted, for at vi kan være i stand til at opfylde forpligtelser i henhold til regnskabsloven og andre love og regler.
 • Behandlingen kan også indeholde oplysninger om dialog mellem dig og Toppen af Danmark, såsom bemærkninger til spørgsmål og klager.
 • Udover ovenstående formål kan dine personoplysninger bruges til vores markeds- og kundeanalyser, risikostyring og statistik for at give dig et bedre rejsetilbud og bedre service.
Samtykke

Når du som gæst foretager et køb eller en reservation hos os, giver du automatisk tilladelse til, at vi bruger dine personoplysninger med det formål at opfylde vores kontraktlige forpligtelser, herunder at målrette vores kommunikation i den kontekst. Der oprettes desuden en brugerprofil, som du bl.a. kan bruge til at holde dig opdateret om dine køb hos os ved at logge ind på vores hjemmeside.

På vores hjemmeside har du desuden mulighed for at give dit eksplicitte samtykke til henholdsvis:

 • Lagring af cookies – samtykke kan trækkes tilbage via https://www.toppenafdanmark.dk/dataprotection
 • Tilmelding til nyhedsbrev – samtykke kan trækkes tilbage ved at afmelde nyhedsbrev via et link i et af vores nyhedsbreve
 • Brug af personlige oplysninger til markedsføring.

Samtykke kan trækkes tilbage ved at kontakte os (se øverst i denne politik).

Hvilke juridiske grunde har vi til at indsamle personoplysninger?
 • Juridisk forpligtelse: Lagring af dine personlige data er påkrævet af loven. Hvis oplysningerne ikke leveres, kan vores juridiske forpligtelse ikke opfyldes, og vi er derfor tvunget til at nægte dig købet.
 • Berettiget interesse: Behandlingen er nødvendig for at imødekomme vores og din berettigede interesse i håndtering af kundeserviceanliggender. Behandlingen er nødvendig for at imødekomme vores og vores kunders legitime interesse i at evaluere, udvikle og forbedre vores tjenester, produkter og systemer.
 • Udførelse af serviceaftalen/bookingen/købet: Denne indsamling af dine personlige oplysninger kræves, for at vi kan opfylde vores forpligtelser i henhold til serviceaftalen/bookingen/købet. Hvis oplysningerne ikke leveres, kan vores forpligtelser ikke opfyldes, og vi er derfor tvunget til at nægte dig tjenesten.
 • Udførelse af eventuel juridisk forpligtelse eller legitim interesse: Hvis der ikke findes nogen juridisk forpligtelse, er behandlingen nødvendig for at imødekomme vores legitime interesse i at forhindre misbrug af en tjeneste eller i at forebygge, forhindre og undersøge forbrydelser mod virksomheden.
Hvor længe vil vi gemme personoplysninger og information?

Vi lagrer kun personoplysninger, så længe det er nødvendigt for at opfylde de formål, som dataene blev indsamlet til, som anført ovenfor. Dine personoplysninger bliver gemt af Toppen af Danmark i så mange år, som loven kræver. I tilfælde af klager kan nogle oplysninger gemmes det antal år, der kræves for at opfylde kravene i henhold til Toppen af Danmarks ansvarsforsikringer. Nogle personoplysninger skal vi opbevare i minimum 5 år af hensyn til lovgivningen, bl.a. Bogføringsloven. Det er for eksempel personoplysninger til brug for udstedelse af fakturaer, så vi kan afregne skat og moms korrekt samt kunne dokumentere det over for myndighederne.

Når du bruger afbestillingsforsikring, håndterer vi dine oplysninger ved at sende dokumenter pr. mail. Når sagen er afsluttet, gemmes dataene i det antal år, der kræves for at overholde kravene i Bogføringsloven og Toppen af Danmarks ansvarsforsikringer. Kun autoriserede personer har adgang til disse oplysninger, efter at en sådan sag er blevet behandlet og afsluttet.

Hvem vi videregiver personoplysninger til, og hvem der muligvis behandler de personoplysninger

Dine personoplysninger kan videregives til vores databehandlere og vores samarbejdspartnere.

For at der kan ske opfyldelse af aftalen, videregiver Toppen af Danmark dine kontaktoplysninger i form af navn og adresse til den af vores leverandører, med hvem der er indgået en aftale om levering af tjenesteydelser. Leverandørens behandling af disse oplysninger er nødvendig for opfyldelse af kontrakten, hvorfor der ikke sker en behandling af personoplysninger, der ligger ud over dette formål. Leverandører vil oftest være:

 • Toppen af Danmarks medlemmer og partnere inden for turistbranchen, f.eks.:
  • Hoteller og lokale partnere
  • Busselskaber, guider
  • Restauranter, museer og event-udbydere.

En databehandler er en virksomhed, der behandler personoplysninger på vores vegne. Vi har databehandlere, der hjælper os, f.eks.:

 • Toppen af Danmarks leverandører af administrative tjenester, systemtjenester og andre systemer
 • Virksomheder til drift, teknisk support og vedligeholdelse af vores it-løsninger
 • Udbydere af betalingstjenester såsom banker og kortindløsende virksomheder / payment service providers
 • Udbydere af marketingtjenester
 • Revisor og bogholderi
Den dataansvarlige

Toppen af Danmark F.M.B.A., Sct. Laurentii Vej 6B, 9900 Skagen, CVR-nr.: 25450388 er ansvarlig for, at lagring og behandling af personoplysninger finder sted i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Hvordan beskytter vi dine personoplysninger?

Vi bruger IT-systemer til at beskytte privatlivets fred og adgangen til personlige data. Vi har truffet sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte dine personoplysninger mod ulovlig eller uautoriseret behandling. Kun de mennesker, der faktisk har brug for at behandle dine personoplysninger, for at vi kan opfylde vores erklærede formål, har adgang til dem.

Dine rettigheder:

Toppen af Danmark er ansvarlig for at sikre, at dine personlige data behandles i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Den registrerede har flere rettigheder i medfør af lovgivningen:

 • Ret til at få forkerte personoplysninger rettet
 • Ret til at få indsigt i dine personoplysninger og få udleveret kopi heraf
 • Ret til at få slettet dine personoplysninger
 • Ret til at gøre indsigelse imod behandling af dine personoplysninger
 • Ret til at tilbagekalde et evt. samtykke
 • Ret til at kræve oplysning om overførsel til lande og organisationer uden for EU
 • Ret til at undgå profilering
 • Ret til at klage over vores behandling af dine personoplysninger.

Anmodningen om ovennævnte skal fremsættes skriftligt. Vi vil på din anmodning eller på eget initiativ rette eller slette alle oplysninger, der er ukorrekte, eller begrænse behandlingen af ​​disse oplysninger. Du har også ret til at anmode om, at dine oplysninger ikke behandles til direkte markedsføring. Bemærk, at vi har ret til at afvise en anmodning om f.eks. sletning, begrænsning eller andet, hvis der er juridiske forpligtelser, vi skal overholde, f.eks. Regnskabsloven og andet.

Hvis du er utilfreds med vores behandling, kan du indsende en klage til en tilsynsmyndighed, som i Danmark er Datatilsynet (https://www.datatilsynet.dk).