The harbor is an important part of Sæby, and it is always very well visited, and for several reasons. One of the reasons are Sæby Å, which has its outlet at the north side of the harbor. Sea trout and salmon migrate up the river, which meanders through the city, to eventually disappear into Sæby and the surrounding hilly and green landscape. The 2 salmonids can, in lucky moments, be caught both on the way up and on the way out of the river.

Note that the fredningsbæltet only allows fishing from the south pier. Read more about it here >>

Another reason is the good atmosphere you often experience among the many fishers who quickly find common interest in fishing. When it comes to fish species, it is not only sea trout and salmon that look past Sæby Harbor's south pier. Mackerel, hornfish, flounder, eel, eelgrass and pheasant are also found below the water surface.

Like all fishing places in North Jutland, Sæby also has the most fish in the summer. However, it can easily be possible to catch flatfish and sea trout in both autumn and spring. The harbor in Sæby is family-friendly and has all the facilities needed to create a relaxing and cozy fishing experience.

4 hurtige til fisketuren i Sæby

1) Hvad er fisketegn og fiskekort?

Begge dele er lovpligtige, og giver tilladelse til at du må fiske i Danmark.

Fisketegnet er personligt og virker som en generel tilladelse.

Fiskekortet er en lokal godkendelse til ferskvandsfiskeri f.eks. en å, og købes for det enkelte sted. Læs meget mere her >

2) Hvornår må jeg fiske?

Der gælder forskellige fredningstider for forskellige arter, men en tommelfingerregel er, at fiskene er fredet mellem 16/11-15/1 på tværs af arter. Se fredninger for de specifikke arter i forskellige farvande på Fiskeristyrelsen.

3) Hvor må jeg fiske?

Som udgangspunkt må du fiske næsten alle steder, bortset fra 500m fra udløb af åer, bække og indsnævringer af fjord og hav.

Ved vandløb og kunstige fiskepassager samt visse tidevandssluser er det forbudt at fiske i en afstand på 50m fra indgang/udgang. Ved fiskepassager er det også forbudt at fiske i selve passagen.

Lokale regler kan gøre sig gældende, og er du i tvivl om et fredningsbælte, kan du se nærmere på Fiskeristyrelsen.

4) Hvilke fisk kan jeg fange ved Sæby?

Kysten ved Sæby er et af Danmarks bedste fiskespots for fladfisk: Skrubber og pighvar. Men du kan i lige så høj grad forvente at fange ørreder, makrel, hornfisk, sild og laks. Hvad du fanger afhænger af din fiskeplads, å, bæk, sø, mole eller kyst.

Andre oplevelser i Toppen af Danmark