Sæby kaldes ofte en lystfiskers paradis

Havnen er en vigtig del af Sæby, og den er altid meget velbesøgt, og det af flere grunde. En af grundene er Sæby Å, som har sit udløb ved havnens nordside. Havørreder og laks trækker op i åen, der snor sig igennem byen, for til sidst at forsvinde ind i Sæby og omegns kuperede og grønne landskab. De 2 laksefisk kan, i heldige øjeblikke, fanges både på vej op- og på vej ud af åen.

Bemærk, at fredningsbæltet kun giver mulighed for at fiske fra sydmolen. Læs mere om det her >> 

En anden grund er den gode stemning, du ofte oplever blandt de mange lystfiskere, der hurtigt finder fælles interesse i fiskeriet. Når det kommer til fiskearter, er det er ikke kun havørreden og laksen, som kigger forbi Sæby Havns sydmole. Makrel, hornfisk, skrubbe, ål, ålekvabbe og fjæsing, er også at finde under vandoverfladen.

Som alle fiskesteder i Nordjylland, er der også i Sæby flest fisk i sommerhalvåret. Det kan dog sagtens lade sig gøre at fange fladfisk, og havørreder i både efterår og forår. Havnen i Sæby er familievenlig og har alle de faciliteter der skal til for, at skabe en afslappende og hyggelig fiskeoplevelse.

4 hurtige til fisketuren i Sæby

1) Hvad er fisketegn og fiskekort?

Begge dele er lovpligtige, og giver tilladelse til at du må fiske i Danmark.

Fisketegnet er personligt og virker som en generel tilladelse.

Fiskekortet er en lokal godkendelse til ferskvandsfiskeri f.eks. en å, og købes for det enkelte sted. Læs meget mere her >

2) Hvornår må jeg fiske?

Der gælder forskellige fredningstider for forskellige arter, men en tommelfingerregel er, at fiskene er fredet mellem 16/11-15/1 på tværs af arter. Se fredninger for de specifikke arter i forskellige farvande på Fiskeristyrelsen.

3) Hvor må jeg fiske?

Som udgangspunkt må du fiske næsten alle steder, bortset fra 500m fra udløb af åer, bække og indsnævringer af fjord og hav.

Ved vandløb og kunstige fiskepassager samt visse tidevandssluser er det forbudt at fiske i en afstand på 50m fra indgang/udgang. Ved fiskepassager er det også forbudt at fiske i selve passagen.

Lokale regler kan gøre sig gældende, og er du i tvivl om et fredningsbælte, kan du se nærmere på Fiskeristyrelsen.

4) Hvilke fisk kan jeg fange ved Sæby?

Kysten ved Sæby er et af Danmarks bedste fiskespots for fladfisk: Skrubber og pighvar. Men du kan i lige så høj grad forvente at fange ørreder, makrel, hornfisk, sild og laks. Hvad du fanger afhænger af din fiskeplads, å, bæk, sø, mole eller kyst.

Andre oplevelser i Toppen af Danmark