Noget om fisketegn og fiskekort 

Lystfiskeri er en dejlig fritidsaktivitet, hvor du kommer tæt på naturen. Husk dog, det er dit ansvar at kende de regler, der gælder, før du tager ud med stang og snøre.

Du skal som lystfisker bl.a. have et gyldigt fisketegn og fiskekort, og sætte dig ind i fiskerestriktioner og fredningsbestemmelser.

Vi har lavet en forklaring, så du er rustet til din næste fisketur.

Hvad er fisketegn?

Hvis du er mellem 18 og 65 år og ønsker at fiske med stang og snøre i danske fiskevande, skal du købe det lovpligtige lystfiskertegn.

Det kan købes online på www.fisketegn.dk og kan tegnes for en dag, en uge eller et år.

Fisketegnet er personligt, dvs. hver enkelt lystfisker skal have sit eget lystfiskertegn og det kan således ikke tegnes for en institution eller en hel gruppe.

Hvad er fiskekort?

Fiskeri i ferskvand kræver både det obligatoriske fisketegn samt et fiskekort til den å eller sø, du ønsker at fiske i.

Dagskort til Sæby Å kan købes hos JC Fiskegrej og Fritid. 

Det er muligt at købe dagskort (1. april til 5. november) til Voer Å og Dybvad Søpark via dette link eller hos følgende forhandlere: Brasholt - Jagt, Fiskeri og Outdoor, JC Fiskegrej og Fritid, Østervrå Bageri, Dagli` Brugsen Dybvad og Almas Park & Fritid A/S.

Dagskortet gælder ikke til Gerå, hvor Voer Å Sportsfiskerforeningen også har fiskevand. Ønsker man at fiske i Gerå skal man være medlem i Voer Å Sportsfiskerforening.

Husk fredningszoner og -tider

Hvor åer, bække og "indvande" mm. løber ud i vandet, er der lovmæssige regler om helårlige fredningsbælter. Fiskeri må ikke finde sted nærmere end 500 meter fra udmundingen.

Hvis udmundingen er mindre end 2 meter bred, gælder reglen om fredningsbælte kun fra 16. september til 15. januar.

Vær også opmærksom på, at der kan være særlige regler om fredningsbælter for enkelte vandløb. Dette gælder fx ved Voer Å's og Elling Å's udløb i Kattegat.

Desuden er det forbudt at fiske i vandløb inden for en afstand af 50 meter fra hhv. indløbet til eller udløbet fra kunstigt anlagte fiskepassager - fx fisketrapper - samt i selve passagen.

Andre oplevelser i toppen af Danmark