Sæby Vandmølle

Sæby Vandmølle er byens smukke vartegn. Den ligger ved broen over Sæby Å meget tæt på Sæby Bymidte. I 1600-tallet tilhørte den kongen og havde dengang ét underfaldshjul og én kværn, og den fungerende som kornmølle.

I 1698 var vandmøllen blevet ødelagt på grund af sandflugt og i 1702 blev den helt ubrugelig på grund af is og gennemstrømning, så i 1703 fik møllen ny ejer Elisabeth Bille fra Sæbygård, som ny opførte møllen i 1710 og som i 1716 fik ret til at opkræve bropenge af folk, der krydsede mølledæmningen.

I 1921 blev de to underfaldshjul erstattet af en Francis-turbine. Mølledriften blev indstillet omkring 1930, men turbinen skaffede indtil 2003 strøm til ejendommen, der i dag fungerer som bolig. Turbinen må ikke længere benyttes, og i henhold til EU’s vandrammedirektiv ønskes stemmeværket helt eller delvis nedtaget.

Projekt for bevaring af vandmøllen og etablering af fisketrappe blev godkendt i 2021 - efter 41 års tilløb.

En bevilling på 27 millioner kroner fra staten gør det muligt for Frederikshavn Kommune, at føre projektet ud i livet efter 41 års tilløb. Projektet handler om at få fjernet stemmeværket og give fiskene fri passage ved vandmøllen. Det er et kostbart projekt, men det betyder meget for mange lokale og for byens turister. Det er også vigtigt, at bevare kulturhistoriske værdier, så de kommende generationer kan se, hvordan man i gamle dage udnyttede vandkraften.