Fyrtårne er uvurderlige for skibsfarten

Danmark er et ørige, og skibsfarten har siden vikingetiden haft stor betydning. Lave kyster og sandrevler gjorde sejlads farlig om natten og i usigtbart vejr, hvilket tusindvis af vrag langs kysterne vidner om. Kulturarvsstyrelsen har registreret over 10.000 vrag. 

Navnlig kysterne omkring Toppen af Danmark var vanskelige at besejle med de lave kyster og undersøiske sandrevler.

I løbet af 1500-tallet opstod der en livlig skudehandel mellem Nordjylland og Sydnorge. Skuderne var fladbundede og kunne lande direkte på stranden ved fx Løkken, Lønstrup og Tornby. Der blev eksporteret korn og smør til Norge og hjembragt tømmer og jern. 

Gennem de følgende 300-400 år blev der opført adskillige og stadig højere fyrtårne langs de danske kyster, lige som der blev placeret fyrskibe på farlige positioner i rum sø. Nu har moderne navigationsteknik efterhånden gjort fyrtårnene mindre betydningsfulde for søfarten, og mange af dem er taget ud af drift. Fyrtårnene bliver så vidt muligt bevaret som de kulturhistoriske seværdigheder, de er, og benyttes som udsigtstårne eller lignende. I Toppen af Danmark fra Rubjerg Knude i vest rundt Skagens Gren til Hirsholmene ud for Frederikshavn findes i alt otte fyr, hvoraf de fire er i drift. Der er offentlig adgang til fire af tårnene samt Vippefyret i Skagen.

Andre oplevelser i Toppen af Danmark