Sankt Hans på Sønderstrand i Skagen

Det første fyr i Skagen

De mange skibsforlis ved Skagens gren var den direkte årsag til at fyret i sin tid blev opført. Fyret skulle hjælpe med at lede skibsfarten fri af Grenen og det farlige rev derude. 

Princippet er enkelt, kurven  vippes ned til jorden, fyldes med brændbart materiale og tændes op. Når fyret vippes op, kan den brændende kurv ses på lang afstand. 

Vippefyr var i brug langt ind i 1700-tallet. Det sidste danske vippefyr blev nedlagt på Anholt i 1788.

Vippefyret i Skagen er en 100 % tro kopi af det gamle vippefyr -rekonstrueret første gang af Carl Locher i 1913 i anledning af Skagen bys 500 års jubilæum. Seneste rekonstruktion er fra 1958 foretaget med bistand fra Rotary Skagen. 

Vippefyret i Skagen tændes hvert år til Skt. Hans som fejres lige nedenfor på Sønderstrand med et stort bål på stranden og tusindvis af gæster.

Andre oplevelser i Toppen af Danmark