INFORMATION 

Hvem er Cruise Skagen Denmark?

Cruise Skagen Denmark er et lokalt krydstogtnetværk dannet i 1999. Foreningens medlemmer er - Frederikshavn Kommune, Skagen Havn, Toppen af Danmark, Skagen Handelsstandsforening, Skagens Kunstmuseer, Nordjyllands Kystmuseum, Skagen Odde Naturcenter, Maskinrummet, Galleri Bo, Saga Shipping Skagen samt detailbutikker og restauranter i Skagen og 2 busoperatører.

Netværkets formål er at tiltrække krydstogtturisme til Skagen. Skagen har siden 1999 modtaget over 350 anløb af krydstogtskibe.

Cruise Skagen Denmark har siden 2002 udannet guider til brug ved anløb af krydstogtskibe og til opgaver for Toppen af Danmark.

Hvorfor et guidekursus?

Cruise Skagen og Toppen af Danmark råder for nuværende over et guidekorps på ca. 45 guider, med forskellige sprogkompetencer, men på grund af den store efterspørgsel har vi brug for flere guider, som kan tale tysk og eller engelsk.

Skagen Havn har efter den seneste udvidelse, der blev færdig i foråret 2021, 2 kajer der kan avendes til krydstogt. Nogle dage har vi 2 krydstogtskibe i havn på én dag og så skal der bruges rigtig mange guider.

Forudsætninger for at deltage i guidekurset

For at kunne deltage i guidekurset skal du kunne tale og læse dansk. Desuden skal du kunne tale enten flydende TYSK eller ENGELSK. Undervisningen foregår på dansk, men når vi skal øve 'guide-selv', skal du tale på det sprog, som du efterfølgende ønsker at guide på.

Du skal endvidere være fyldt 20 år, være rask og mobil og have en klar og tydelig stemme, der kan høres af en gæsterne også i det fri, hvor der ikke er nogen mikrofon at tale i. Der er ikke nogen øvre aldersgrænse, så længe du opfylder ovenstående betingelser.

Hvad dækker kurset

Geografisk betragtet dækker guidekursus 2024 Sæby og Skagen.

Inden kurset går i gang, bliver du indkaldt til en sprog- og formidlingstest. Hertil skal du forberede en tekst på ca. 1 side om Skagen eller Sæby ud fra dit kendskab til området. Teksten skal være på det sprog, som du ønsker at guide på. Under testen fremlægger du det, som du har forberedt. På den baggrund vurderer vi om dit sproglige niveau og din formidling af det valgte stof er på højde med det forventede. Herved finder både vi og du ud af, om guidekurset er en god idé for dig.

Vi udsender en del materiale på mail, som skal læses i løbet af kurset. Der udleveres ikke en læseplan, så du må selv vurdere, hvornår stoffet skal læses. Kurset er opdelt i moduler, så vi tager hver by/område for sig. Skagen modulet er obligatorisk, mens Sæby modulet kan vælges fra, hvis du har svært ved at få det til at gå op tidsmæssigt. Prisen er dog den samme uanset om du kun vælger Skagen modulet.

Husk i den forbindelse at jo flere moduler du tager på kurset, jo flere potentielle guidejobs vil der være fremover.

Teoretisk undervisning

På aftenkurserne går vi i dybden med ting, som er relevante for at kunne guide i vores område.

On location undervisning

Denne del af kurset er opbygget således, at guideinstruktørerne den første kursusdag underviser i de ting, der er omfattet af dagens program samt i guideteknik. Den påfølgende kursusdag er det så kursisterne, der på skift øver sig i at guide – at formidle dels det, som instruktørerne har fortalt på undervisningsdagen suppleret med stof fra det tilsendte materiale. Der øves på disse dage både indhold og guideteknik.

Hvad koster kurset?

Det koster kr. 995,- pr. person at deltage i guidekursus 2024. 

Efter kurset

Når du har bestået kurset, bliver du tilknyttet Cruise Skagen Denmark og Toppen af Danmarks guidekorps på freelance basis. Der er således ikke tale om fuldtidsjobs, så det skal være lysten og interessen, der driver værket. Der kan forventes guideopgaver i forbindelse med krydstogtsæsonen – april – oktober samt guideopgaver for Toppen af Danmark.

Guidejobs kan falde både på hverdage og i weekender og nogle gange kan du blive tilkaldt med kort varsel. Derfor er det vigtigt, at du er til rådighed i så vidt muligt omfang. Cruise Skagen har et varieret antal ture hvert år afhængigt af antal krydstogtanløb og efterspørgslen.

Vi håber, at ovenstående dækker nogle af de spørgsmål du måtte have til kurset og det at være guide. Du er meget velkommen til at kontakte os for yderligere spørgsmål.


Cruise Manager Anne Sofie Rønne Jensen | Cruise Skagen Denmark | Havnevagtvej 30 | 9990 Skagen | +45 21 44 39 91  | info@cruiseskagen.dk | www.cruiseskagen.dk

Gode oplevelser i Toppen af Danmark