Toppen af Danmark
badehuse

Foreningen Løkken.dk

Løkken.dk er en forening, hvis formål er at varetage byens interesser indenfor erhverv, overnatning, restauratørbranchen, handel, håndværk og turisme i og omkring Løkken. 

Løkken.dk - erhverv, handel og turisme

Løkken.dk er den forening, der varetager interessen for handel og turismen i byen. I Løkken har man forenet de tre tidligere foreninger, så man i fællesskab står stærkere i forhold til turismeudvikling, marketingstrategi og erhvervssamarbejde på lokalplan. Foreningens bestyrelse er i tæt dialog med Hjørring Kommune og Turismeudviklingscenter Hjørring, for at videreudvikle byen, som en attraktiv destination både for feriegæster og kommende fastboende.

Meld dig ind i dag

KONTAKT:

info@loekken.dk

Tlf. +45 98 99 10 09

MobilePay: 789961

I den tidligere turistforeningen, havde man også privatmedlemmer, som bestod af lokale husstande og sommerhusejere. Dette er ligeledes muligt hos løkken.dk. Det koster kr. 200,- og dækker en hel husstand. På lige fod med erhvervsmedlemmerne har man stemmeret til generalforsamlingen. Du kan læse mere om vedtægterne for løkken.dk her.  

Aktivitetsniveauet og størrelsen af events afspejler antallet af kontingenter, da der følger økonomi til disse tiltag, lige såvel som markedsføring. Hvert år laver foreningen et budget over hvor og hvor meget, der skal afsættes til markedsføring. Det er hos løkken.dk et af de vigtigste opgaver i foreningen. Det er herigennem der bliver sørget for at markedsføre Løkken lokalt, regionalt, nationalt og ikke mindst internationalt. Med turistbureaet, har foreningen en stærk force, da de kan indgå i et samarbejde med større organisationer, såsom det nye destinationsselskab, VisitNordvestkysten. Samtidig har turistbureauet råderum til, som destination, at gå selvstændigt ud og lave aftaler med magasiner og aviser, også i udlandet. I sidste ende er det både opbakningen af Løkken Guiden og af foreningen, der gør disse fremstød mulige.

Ser vi bort fra arrangementer og markedsføring, vil foreningen fortsat arbejde på at servicere medlemmer, som by og lokalsamfund. Løkken kræver, uanset krise, at foreningen er med i processen af udvikling af byen som en attraktiv turistdestination, og at byens erhvervs- og handelsliv udvikles samtidigt. Et medlemskab i løkken.dk er med til at understøtte den udvikling. Medlemskabet vil også fortsat sikre personlig turistservice, markedsføring samt afvikling af aktiviteter og arrangementer i byen. Det er bl.a. med disse indsatser, at der kommer vækst i turismen, handlen og erhvervslivet.

For at det er byen som vækster, og ikke blot den enkelte virksomhed, kræver det et godt og solidt samarbejde mellem forretninger, foreninger, lokale institutioner og byens borgere. Siden første møde i efteråret 2019, har deltagerantallet vokset med allerede stor tilslutning fra første møde. Det kan nu siges, efter en lang prøveperiode, hvor alle har været velkomne uanset medlemskab i foreningen, vil møderne fra 2020 kun tilfalde registrerede medlemmer. Foreningen har ikke råd til at andre virksomheder kører på frihjul, på medlemmernes bekostning.

Med alle disse styrker i mente, vil man så kunne undvære denne søjle i byen? Kan man ikke det, så skal man netop melde sig ind i løkken.dk. Bag kulissen af arrangementer, markedsføringen og erhvervsmøder, vil intet være muligt uden opbakning til foreningen og et stærkt samarbejde i byen. Der kræver en fælles indsats at opretholde den attraktive destination, vi har bygget Løkken op til at være.

De tre kerneopgaver

Markedsføring

Markedsføring er et vigtigt redskab, som aldrig må blive undervurderet. Som en turistdestination, vil Løkken altid være i hård konkurrence mod flybranchen og de attraktive charterrejser til udlandet. Derfor er en af vores kerneopgaver at markedsføre Løkken, som en hel destination med attraktive overnatningsmuligheder og aktiviteter. I disse tider og i fremtiden vil markedsføring i højere grad blive ført digitalt, hvilket er noget bestyrelsen og udvalget for markedsføring altid vil skærpe blikket på.

 

Turisme

Der er for alvor kommet en puls i dansk turisme både fra regeringens side af og fra turistorganisationer. Det har åbnet op for muligheder man ikke har set før i dansk turisme. Hvert år byder Løkken mere end 700.000* gæster velkommen, og derfor er det kritisk at byen kan, som feriedestination, følge med i udvikling indenfor gæsternes behov og ønsker. Ca. 10% beskæftigelsen i Hjørring Kommune har enten en direkte eller indirekte tilknytning til turismebranchen, og derfor er byen nemt berørt af hvorvidt overnatningstallet er stagnerende eller stigende.

Den tidligere turistforening har altid været i tæt dialog med kommunen. Dette standpunkt bliver dermed heller ikke nedprioriteret i den nye forening, som turistforeningen har fusioneret ind i. Tværtimod. Med den nye strategi der er kommet, sammen med det det Destination Nordvestkysten, vil Løkken.dk kunne være med til at kvalitetsudvikle destinationen, og dermed nå en høj tilfredshed blandt vores gæster. Det gør vi bl.a. ved at nedlægge et koncentreret hold, til at vedligeholde den stærke kontakt til kommunen          

I 2019 formede Dansk Kyst- og Naturturisme en undersøgelse, i samarbejde med Epinion, hvor der blev undersøgt tilfredsheden blandt gæsterne.

Tilfredshedsundersøgelse 2019, Løkken

Tilfredshedsundersøgelse 2019, landsplan

Tilfredshedsundersøgelse 2018, Løkken

Tilfredshedsundersøgelse 2018, landsplan

Tilfredshedsundersøgelse 2017, landsplan

Erhvervssamarbejde

For at skabe et aktivt handels- og erhvervsliv i Løkken, er det vigtigt at skabe gode og autentiske oplevelser, for besøgende og handlende. Løkken.dk mener at begivenheder, store, som små er hvad der får tiltrækker gæster fra nær og fjern.

Igennem tiden har der været aktiviteter såsom:

  • Open by night, også kaldet Summer by Night
  • Løkken Molefestival
  • Blokhus-Løkken Wind Festival
  • Kræmmermarked
  • Torvemarked
  • Aktiviteter i efterårsferien
  • Sct. Hans
  • Pinse morgenbord
  • Og meget, meget mere...

Foruden den praktiske del, er løkken.dks elementære holdning at står vi sammen, kan vi bidrage positivt til vores område. Samarbejder vi og deler erfaringer med hinanden på tværs af erhvervslivet, kan vi blive mere skarpe på vores mål og visioner.

 

Løkken Turistbureau

Foreningen driver Løkken Turistbureau, som er informationscenteret for lokale og turister. Bureauet er med til at sikre samling og formidling af information samt medvirke i samarbejdet mellem kommunen, turistorganisationen Toppen af Danmark og andre turistorganisationer.

 

Toppen af Danmark

Toppen af Danmark er den destinationshjemmeside, som Løkken hører ind under. Derudover levere turistbureauet delvist arbejdsressourcer til fælles markedsføring, som hører under organisationen. Foruden destination Løkken, er organisationen bestående af kystbyerne i de to kommuner, henholdsvis Frederikshavn og Hjørring Kommune.   

 

Bestyrelsen

Bestyrelsesmedlemmerne består af medlemmer valgt ind ved foreningens årlige generalforsamling. Bestyrelsesarbejdet er af frivillige kræfter med lokal kendskab. Ved henvendelse til bestyrelsen, kan henvendelsen sendes til info@loekken.dk.

 

Bestyrelse 2020:

Stefan Karlborg (formand)

Rikke Christensen (næstformand)

Søren Larsen (bestyrelsesmedlem)

Ulrik Troldborg (bestyrelsesmedlem)

Torben Andersen (bestyrelsesmedlem)

Henrik Nielsen (suppleant)

Martin K. Nielsen (suppleant)

 

Hvad så nu?

Løkken Sømærke
Bliv medlem i dag

Som medlem i løkken.dk er du med til at sikre; udvikling i by og turismen, spænende aktiviteter og events i byrummet, et helårs åbent turistbureau og markedsføring lokalt, regionalt og internationalt. Som erhvervsmedlem følger der forskellige tilbud og fordele, som personalet på turistbureauet hjælper med. Dette kan man læse mere om på linket lige herunder. For indmeldelse kontakt venligst Løkken Turistbureau.

løkken.dk - erhverv, handel og turisme
Vedtægter for løkken.dk

Her finder du løkken.dks vedtægter. Foreningen og bestyrelsen følger disse vedtægter. Hvis der skal indføres ændringer, vil det blive taget op til generalforsamling, hvor det medlemmernes stemmer, der er det afgørende. 

Helle Glyø, stifter af Glyø Coaching
Netværksmøde i løkken.dk

NETVÆRKSMØDE D. 10. DECEMBER 2020, KL. 8.00

Alle erhvervsdrivende med interesse i Løkken er velkommen til dette morgenmøde. Glyø Coaching, vil være tovholder for mødet. Netværksmøder afholdes den anden torsdag i måneden Vi håber, at I kan finde tid i jeres travle hverdag til at netværke med jeres kollegaer i Løkken. Tilmelding kræves og kan ske til Helle Glyø på helle@glyoe.com eller SMS til +45 22 76 27 60. Har du spørgsmål er du meget velkommen til at tage kontakt til turistbureauet eller til Glyø Coaching.