Hirsholmenes historie

Potteskår og flintestykker vidner om, at Hirsholmene har været beboet længe før historisk tid. Det højeste indbyggertal nåede man i 1870'erne med 225 indbyggere. Frem til 1583 ejedes øerne af Kronen, men herefter fulgte en lang periode med skiftende adelige ejere. I 1884 blev øerne solgt til staten. De mange mennesker på øen var beskæftiget med fiskeri og tilhugning af sten, som blev benyttet til blandt andet havneanlæg andre steder i landet. Senere var kyst-udkigget og fyrfunktionen hovedbeskæftigelsen på øen, indtil fyret blev automatiseret i 1995. Den 1. januar 2003 blev forvaltningen af øerne overført fra Forsvarsministeriet til Miljøministeriet, og den daglige drift varetages i dag af Naturstyrelsen. 

Kirken, kroen og skolen

Kirken på Hirsholmene stammer fra 1641 og er i dag et af Danmarks mindste kirkerum. Kirken hører nu under Frederikshavn Sogn og det er muligt, primært i sommerhalvåret, at deltage i gudstjenester i kirken. Der afgår en kirkebåd fra Frederikshavn et par gange om året. Omkring kirken ses den gamle kirkegård, som ikke længere benyttes. Her ligger de oprindelige holmboere begravet. Ikke langt fra kirken ligger præstegården, som også fungerede som skolestue. I perioden 1750 til 1905 var der en kro på Hirsholmene. Udover at være byens samlingssted var kroen også øens landhandel med alverdens varer. Da kroen lukkede blev en del af den indrettet som skolestue. Skolen lukkede på Hirsholmene i 1970. 

Hirsholmene - et naturreservat i Kattegat 

Siden 1938 har Hirsholmene været fredet som naturvidenskabeligt reservat. Der er derfor begrænset færdsel i området. Luften omkring Hirsholmene er fyldt med mågeskrig fordi øerne er en vigtig koloni og yngleplads for flere mågearter. Desuden er Hirsholmene et vigtigt rastested for mange dykande-arter. På Sydmolen, som er lukket for færdsel fra 1. april til 31. juli, har den charmerende fugl tejsten sin vigtigste yngleplads i Danmark. Det er ikke tilladt at medbringe hunde og katte på Hirsholmene. 

Hirsholmene i dag

I dag kan Hirsholmenes helt særlige natur og dyreliv besøges med båden 'Seadog', som har flere ugentlige afgange. Øens 19 huse bruges primært som sommerboliger og dertil er enkelte af husene udlejet til kunstnere.  

Sejl med Seadog til Hirsholmene

De fascinerende ø, der nu er udlagt som naturreservat, kan hver sommer besøges med den lille båd Seadog.

Husk, at bestille på forhånd - der er kun få pladser om bord, og der er rift om dem.

Andre oplevelser i Toppen af Danmark