Ellingåskibet

Ellingåskibet

Ellingåskibet er bygget i det østjyske område omkring 1163 af egetræ - det viser en dendrokronologisk datering. Det er et middelalderskib, som tilhører den nordiske klinkbygningstradition; dette kendes også fra vikingeskibene.

Til bygningen af disse skibe var det ”stævnsmeden”, der ledede arbejdet, hvor adskillige skibstømrere, smede o.a. var involveret. Stævnsmeden gik i skoven med sine folk og fandt velegnet træ til byggeriet.

Til skibets køl og bordplanker skulle det være retvokset egetræ, som så blev kløvet på langs med kiler, indtil passende planketykkelse var fundet – op til 16 planker af en egestamme. Til stævne og spanter var det krumvokset træ, der blev brugt, f.eks hvor grene voksede ud af egestammen. Når skibet var færdigbygget, blev det smurt med trætjære og malet for at beskytte træet. I vikingetid og middelalder blev skibene bygget nær skov og strand – måske af en købmand, der skulle have transporteret sine varer til og fra Vendsyssel.

Mast og rig blev sat op, og skibet var klar til sejlads. Sejlet var vævet af uld og behandlet med dyrefedt, så det blev vandafvisende. Et skib som Ellingåskibet kunne skyde en anselig fart - op til 10 knob under gunstige vejrforhold.

Til at styre skibet var der monteret et sideror - stort set magen til Voersåroret.

Roret var monteret i skibet højre side, styrbord side, hvor ”styrismanden” så kunne manøvrere skibet under sejlads.

Ellingåskibet har formentlig haft en besætning på 4-5 mand, som har besørget sejladsen i Kattegat-Skagerrak området samt de øvrige danske farvande. Sejladsen har primært foregået forår, sommer og efterår; om vinteren blev skibene formentlig lagt op.
Der har ikke været årer til at ro skibet med. Antageligt har der været et par stagestænger til manøvrering på vand i forbindelse med anduvning. I styrbord side ses to ”grengafler”, hvor disse stagestænger har været anbragt under sejlads.

Ellingåskibet er et lastskib, som har kunnet laste ca. 15 ton. Fuldt lastet har skibet haft en dybgang på ca. 80 cm. Skibet har således kunnet sejle ind i på lavt vand, ind i vige og op i åer for at losse og laste varer. Det var nødvendigt, når der skulle handles udenfor byerne. Transport af varer i større mængder over land var langsom og næsten umulig. Derfor var søfarten meget vigtig, når der skulle handles, og varerene skulle transporteres.

Da Ellingåskibet er fundet i et område, hvor der har været en endog meget stor landbrugsproduktion i middelalderen, har det været landbrugsvarer som korn, fedevarer, dyr etc. – men også saltede sild, der er blevet udskibet.
Fra Sverige og Norge er der blevet hentet klæberstenskar, slibesten og pelsværk. Fra Østeuropa tjære, hamp etc.

Ellingåskibet blev fundet og udgravet i området, som har været en naturhavn i vikingetid og middelalder. Der har formentlig været en vanddybde på 1-1½ m dengang. Landet har hævet sig en smule – men det er mere sandsynligt, at ”naturhavnen” er sandet til med fygesand i løbet af 15-1600-tallet. Efterhånden som skibene blev større i slutningen af middelalderen, søgte de længere mod syd til Fladstrand, som også var naturhavn - dog med betydelig større dybde.

At der har været et lille samfund i området, dengang Ellingåskibet var sejlende, vidner bebyggelseshistorien om. Elling kirke er for nylig blevet dateret til begyndelsen af 1200-tallet, og hovedgårdene Ellinggård og Lerbæk var også etableret i området på dette tidspunkt. Ikke så langt derfra ligger to større hovedgårde, Knivholt og Bangsbo, som også er etableret i den tidlige middelalder.

Del denne side

Bangsbo Museum

Bangsbo's historie

Lær mere om den smukke herregård Bangsbo historie. Herregården er i dag er omdannet til museum.