Historisk har en sømands liv været fuldt af farer, og det gjaldt i særdeleshed ved sejlads rundt Danmarks yderste odde ved Grenen. Her er der sket mange dramatiske forlis, og et utal af sømandsenker har grædt over deres mænds skæbner.

Helt tilbage i 1560 besluttede den daværende konge, at der skulle opsættes fyr i Danmark - og dette blev starten på verdens første fyrvæsen. Den internationale søfart skulle beskyttes bedste muligt, og så blev fyrene også en god indtægtskilde for kongen, der opkrævede fyrpenge af de forbipasserende skibe.

Allerede i 1561 kom der et såkaldt papegøjefyr ved Skagen (en primitiv udgave af Vippefyret) - der fungerede indtil 1627 hvor et Vippefyr i samme udformning som det nuværende blev opført (det Vippefyr der ses i Skagen, er en rekonstruktion fra 1958 af det oprindelige fyr). Hvert år den 23. juni til Sankt Hans sættes blus i Skagen Vippefyr. Det er både en velbesøgt turistbegivenhed og samtidig en markering af Skagens position i dansk fyrhistorie.

Vippefyret krævede sin mand at vedligeholde og tænde ild i, og efterhånden som teknikken på området blev forbedret kom Det Hvide Fyr til i 1747. Det fungerede helt frem til 1858 hvor det blev afløst af Det Grå Fyr, der med sine 46 meter dengang var det højeste fyrtårn i Danmark (nu det næsthøjeste). I vore dage sørger satellitter for skibenes sikkerhed.

Andre oplevelser i Toppen af Danmark